Autor Wątek: EMLA  (Przeczytany 6735 razy)

Offline camilla

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 368
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 23, 2008, 19:16:46 »
60 minut to widocznie by³o za d³ugo. Tym razem trzymali¶my Emlê 45 minut i skóra siê nie zaczerwieni³a  :)
Pompa Accu Chek Combo, insulina Humalog, glukometr Optium Xido

Offline justyna2244

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 27, 2008, 23:40:56 »
Mam pytanie: Ja wczoraj dosta³am pompê Paradigm 722 i mam do tego wk³ucia quick-set 6mm, zastanawiam sie czy bardzo boli zak³adanie ich za pomoc± sertera. Wiem ¿e powinien on byæ pomocny ale jak zobaczy³am jak dzia³a to a¿ mi sie w³osy zje¿y³y na g³owie  :680: . Chodzi mi o to czy ból jest podobny jak przy penach? Jak nie to pewnie i ja bêdê musia³a zaopatrzyæ siê w Emlê.

Offline Eleazar

 • Wiadomości: 29
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #17 dnia: Grudzień 28, 2008, 10:23:37 »
Moja 6 letnia córka mówi, ¿e nic nie boli.
Ja to mogê potwierdziæ, bo mieli¶my okazjê wypróbowaæ quicki na sobie. ¯adnych ma¶ci nie potrzeba. To urz±dzenie to ¶wietna sprawa.
Cukrzyca córki nauczy³a mnie, ¿e zawsze trzeba powiedzieæ co¶ optymistycznego.

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 28, 2008, 11:14:58 »
justyna2244, tego wk³ucia nie za³o¿ysz bez sertera.My uzywamy tych wk³uæ ju¿ od 1,5 roku,mam emlê ale tylko na recepcie  ;) nie by³a konieczna.Córcia mówi ¿e czasem co¶ poczuje ale nie jest tak ¼le.
Ja przyk³adam serter a ona odlicza 3-2-1 i start .Mówi ¿e na s³owo "start"ona siê sprê¿a i sama znieczula. :)  
Spróbuj najpierw zadzia³aæ psychologicznie z eml± zawsze to bêdzie dodatkowy k³opot.
Chyba ¿e dziecko nie zechce bez znieczulenia...wtedy niestety tylko emla :?
powodzenia
*pozdrawiam  Marzena

Offline justyna2244

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 28, 2008, 15:51:18 »
Chyba ¿e dziecko nie zechce bez znieczulenia...wtedy niestety tylko emla

A¿ wstyd sie przyznaæ ale te dziecko to ja  :oops: Zobaczê jak bêdzie przy pierwszym zalo¿eniu w szpitalu. Jak wcze¶niej czyta³am gdzie¶ na forum to przyznam ¿e nie wygl±da³o mi to zak³adanie za weso³o  :603:   . Mam nadziejê ¿e jest tak jak piszecie dziewczyny, uff ju¿ sie  trochê uspokoi³am.  :)

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #20 dnia: Grudzień 28, 2008, 17:33:03 »
Cytat: "justyna2244"
wstyd sie przyznaæ ale te dziecko to ja

a co ja mam powiedzieæ  :oops: nie doczyta³am avatarka  :roll: .
Jedno co mam na usprawiedliwienie ¿e mam te¿ dziecko w twoim wieku  :roll:  :D
Wiêc metoda na 3,2,1 start powinna byæ dobra(i tañsza) ;)
Moja Asia zak³ada sobie sama na brzuszku,nawet te metalowe -easy sety,ja zak³adam jej w miejscach gdzie nie dosiêga rêk±,nie jest to bardziej bolesne od wyrwania w³oska z brwi  :grin:
*pozdrawiam  Marzena

Offline justyna2244

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #21 dnia: Grudzień 28, 2008, 18:08:22 »
Cytat: "emkaa"
nie jest to bardziej bolesne od wyrwania w³oska z brwi  

Jak tak mówisz no to wierzê Ci na s³owo  :wink: . Ja tak naprawde to a¿ tak bardzo nie jestem wra¿liwa na ból no ale chyba ka¿dy obawia siê tego, czego jeszcze nie do¶wiadczy³. A pompa to niew±tpliwie nowy etap w moim ¿yciu. Wiêc sama rozumiesz, ¿e mam pewne obawy :553:  :grin:
A i na pewno tej metody na "3,2,1 start" te¿ spróbujê  :D

Offline karusia1993

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 39
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #22 dnia: Grudzień 31, 2008, 21:56:37 »
Ja jak mnia³am pierwszy raz zak³adane wk³ucie to nie bola³o tylko przez 15 minut nie mog³am uwiezyæ,ze mam pompe ja te¿ licze i to pomaga ja stosuje waciki z alkocholem s± skuteczne;)

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 01, 2009, 13:37:10 »
Cytat: "karusia1993"
stosuje waciki z alkocholem s± skuteczne;)

ja kiedy¶ u¿ywa³am spirytusu ale z forum dowiedzia³am siê o plasterkach "leko"czy te masz na my¶li? s± lepsze od samego alkoholu,lepiej odt³uszczaj± skórê dziêki czemu plaster od wk³ucia lepiej trzyma.
*pozdrawiam  Marzena

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 02, 2009, 00:20:32 »
Ja na pocz±tku u¿ywa³am ca³y czas gaziki Leko, ale Bartoszowi po wk³uciem dochodzi³o  do podra¿nienia skóry, bardzo go piek³o i niejednokrotnie dobre wk³ucie musia³am wyci±gaæ bo a¿ p³aka³ z bólu.
Teraz u¿ywam zwyk³ej wody utlenionej i nie mam ju¿ tego problemu.
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline justyna2244

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 02, 2009, 03:11:58 »
Becia,  czy Wy u¿ywacie emli czy zakladasz wk³ucie bez znieczulenia? Mnie przera¿a grubo¶æ ig³y w quick-setach ale dziewczyny mnie wcze¶niej przekonywa³y, ¿e to wcale nie boli, a jak jest w waszym przypadku? Pozdrawiam gor±co  :)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 02, 2009, 12:37:55 »
u nas zak³adanie nowego wk³ucia wygl±da  jak rytua³   najpierw przytulanie i buziaczki, potem Kaja mówi- zawsze to sama-" jak bêdzie bola³a to mnie przytulisz".. potem smarujemy miejsce wacikiem leko, czekamy a¿ wyschnie i robimy wk³ucie..... bez smarowania ma¶ciami...Kaja ma bardzo wra¿liw± skórê i bojê siê o odparzenia.... a po zrobieniu i tak jest przytulanie czy bola³o czy nie.....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 02, 2009, 14:10:46 »
Mat zak³adanie wk³ucia znosi bardzo mê¿nie - ale twierdzi, ¿e nic go nie boli. Przed wk³uciem psikam mu skórê preparatem bakteriobójczym Hospisept i tyle... Ale my u¿ywamy wk³uæ metalowych, wiêc ig³a taka jak w penie. A na brzuch Mat preferuje zak³adanie na stoj±co.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 02, 2009, 21:23:27 »
Cytat: "justyna2244"
Becia, czy Wy u¿ywacie emli czy zakladasz wk³ucie bez znieczulenia?

Nigdy nie u¿ywa³am tej ma¶ci poniewa¿ nie by³a nam potrzebna. Jak byli¶my na penach a zaczê³o siê jak Bartosz mia³ 14,5 miesi±ca nawet nie wiedzia³am ¿e istniej± takie ma¶cie do znieczulenia, tym bardziej  nie u¿ywamy tego teraz  :D
Beata, mama  15 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline justyna2244

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 59
  • Zobacz profil
EMLA
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 02, 2009, 22:44:23 »
Becia, widzê ¿e Twój Bartoszek to prawdziwy mê¿czyzna, znosi ból dzielnie  :)