Autor Wątek: Pizza  (Przeczytany 34406 razy)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 06, 2008, 20:48:11 »
no to ja raz jeszcze o pizzy.... Kaja jak zje kawa³ek mojej pizzy to po 2 godzinach jest ok gorzej po 5 bo dochodzi nawet do 400!!!!!!!!!?????????????? i nie wiem dlaczego? mo¿e dro¿d¿e+maka tak na ni± dzia³aj±?...podpowiedzcie mi trochê...
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 06, 2008, 20:59:58 »
A z czym ta pizza? Bo mi mówiono ¿e im wiêcej rzeczy bia³kowych czy t³uszcziwych na pizzy tym bardziej potem wybija, w³a¶nie po d³u¿szym czasie :/ Trzeba poprostu pilnowac i korekcyjn± wbijac :)
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 06, 2008, 22:05:42 »
Kucka
 zawsze 2-3 godziny po zjedzeniu Kaja ma cukry w miarê dobre gehenna jest po 4-5- godzinach..... Kaja je tylko z pieczarkami i odrobin± szynki i sera wiec nic specjalnego..... tak jak na codzieñ kanapki....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 06, 2008, 22:16:31 »
Ró¿ne s± pizze, ale mi cukier najbardziej wybija po tych sieciowych (huta, tele). Problemem jest ichniejsze ciasto. Nie do¶æ, ¿e trzeba na nie dawaæ bardzo du¿o insuliny, to jeszcze w dwóch dawkach (druga po oko³o 2 godzinach).
Mo¿na próbowaæ te¿ dawaæ insulinê w miejsca o wolnych wch³anianiu - czyli uda i po¶ladki. Ale to zdaje egzamin tylko przy dobrych pizzach, w³asnych domowych lub z porz±dnych pizzerii. Na koncernowe sieciówki to za ma³o drastyczne dzia³anie.
na³ogowy browerzysta

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 06, 2008, 22:39:59 »
ja piszê o domowej pizzy.... nie kupujemy...
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 07, 2008, 16:02:54 »
W zwi±zki z tym ¿e mieszkamy we W³oszech pizza jest jedzona przynajmniej raz w tygodniu  :D  I mamy wypróbowane ilo¶ci insuliny na domow± (pocz±tkowo przelicza³am bardzo skrupulatnie  teraz mam ju¿ sta³y przepis na ciasto) i t± z restauracji  raczej chodzimy zawsze do tej samej (tu metod± prób i b³êdów) Weronika lubi pizzê z serem (mozarella), salami i oliwki. Na pizzê nie dajê novorapidu bo mi nie pokryje ale miks z novorapidu oraz actrapidu sprawdza siê bdobrze i cukry nie przekraczaj± 160  i raczej nie muszê dawaæ nocnych korekt. Zauwa¿y³am jednak pewn± prawid³owo¶æ i mo¿e to siê wyda dziwne ale je¶li np jest okres ¿e nie je pizzy przez 3 tygodnie to potem s± problemy  z cukrami tak jakby organizm na nowo siê przyzwyczaja³ siê do pizzy Nie potrafiê tego wyt³umaczyæ :)  :)  :)  :)
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 07, 2008, 16:09:37 »
no to widocznie Kaja jest oporna na dro¿d¿e+m±kê te dwa razem sk³adniki dzia³aj± na moj± córkê....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #37 dnia: Kwiecień 07, 2008, 17:57:28 »
a mnie siê wydaje ,¿e tak jak gdzie¶ napisa³a Mania ,je¶li czego¶ nie jemy stale ,nie umiemy tego trawiæ  :grin:
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline betina_t

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 403
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #38 dnia: Kwiecień 14, 2008, 20:23:05 »
Inka jak je pizze to cukry 2 godziny po s± dobrze ale jej wybija do 350 nawet do 6-8 godzin. Dlatego daje duala na 8 godzin.
Karolka lat, 12,5;)
"Silni wygrywaj± ze s³abymi, inteligentni z silnymi"

Offline Kejti9507

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 94
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #39 dnia: Lipiec 25, 2008, 17:18:54 »
Alee to pokrêcone :D Ja po pizzy (bez insuliny) mam do 190 :D Ale ja jeszcze mam odrobinkê "swojej" insuliny, a resztê z³ego cukru "wyskaczê" :D
"Dzieliæ siê rado¶ci± to dwa razy tyle rado¶ci, dzieliæ siê smutkiem to po³owa smutku."

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpień 18, 2012, 21:03:58 »
by³y¶my wczoraj na pizzy....poprosi³am o zwa¿enie....  poda³am insulinê ..... po dwóch godzinach 89.... po kolejnej ju¿ 140 wiêc poda³am przed³u¿ony na 6 godzin.... i niestety kicha.... po kolejnych dwóch godzinach wybi³o na 290 zatrzyma³am przed³u¿ony i poda³am zwyk³± korektê.... i  kolejny pomiar 112.....


 nie wiem ale zauwa¿y³am ¿e jak podajê przed³u¿ony lub zwiêkszam bazê to jest jeszcze gorzej.... najbardziej sprawdzaj± siê korekty....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Mawgosia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 107
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpień 18, 2012, 21:22:56 »
Trochê pó¼no na przed³u¿ony. 3 godziny po posi³ku 140 to i tak by³o nie¼le, mi po 3 godzinach po pizzy ju¿ by wywali³o, nawet jak po 1-2 godzinach by³o dobrze. A bolusy przed³u¿one ustawiamy max. na 8 godzin, wiêc 3 godziny po posi³ku nie ustawia³abym na wiêcej ni¿ 8-3=5. Bolus przed³u¿ony nie ma obni¿aæ, tylko zapobiegaæ nadmiernemu wzrostowi. Po 3 godzinach widoczny by³ wyra¼ny wzrost, zanim insa z bolusa przed³u¿onego wejdzie w "szczyt", to trochê potrwa, bo za pó³ godziny dopiero bêdzie w szczycie pierwsza mikrodawka; to trochê jak baza, jak s± wysokie cukry, to modyfikujemy dawkê ju¿ 2-3 godziny wcze¶niej.
Pozdrawiam :-)


Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II

Offline agnieszka1975ka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 774
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpień 18, 2012, 21:28:15 »
u nas pizza ³adnie siê zachowuje, dajemy przed³u¿ony na  godziny je¶li m³ody zje dwa kawa³ki, je¶li jeden idzie tylko bolus prosty, natomiast z kebabem w bu³ce absolutnie sobie nie radzimy
Pompa ACCU-CHEK Spiryt, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpień 18, 2012, 21:35:01 »
Cytuj

Trochê pó¼no na przed³u¿ony
wg mnie trzy godziny po .... to dobry czas na przed³u¿ony tym bardziej ¿e by³o nisko...... gdybym go poda³a wcze¶niej by³oby hipo.... bo na³o¿y³yby siê i posi³kowy i przed³u¿ony..... wiêc hipo by³oby gwarantowane
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Mawgosia

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 107
  • Zobacz profil
Pizza
« Odpowiedź #44 dnia: Sierpień 18, 2012, 22:00:30 »
Cytat: "anitapa"
Cytuj

Trochê pó¼no na przed³u¿ony
wg mnie trzy godziny po .... to dobry czas na przed³u¿ony tym bardziej ¿e by³o nisko...... gdybym go poda³a wcze¶niej by³oby hipo.... bo na³o¿y³yby siê i posi³kowy i przed³u¿ony..... wiêc hipo by³oby gwarantowane


A ciut mniej prostego i od razu przed³u¿ony? Wy nie liczycie wbt?
Pozdrawiam :-)


Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II