Autor Wątek: Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników  (Przeczytany 31123 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« dnia: Maj 29, 2004, 09:59:46 »
Jak to jest z potrzeb± akceptacji? Czêsto na podwórku robie poziomy glikemii córce,bo biega,skacze i dochodzi do niedocukrzeñ. Zazwyczaj dzieci zbiegaja siê i z zainteresowaniem przygl±daj± sie ca³emu zabiegowi:) a potem oczywiscie seria pytañ.Póki,co udaje mi siê zaspokoiæ ich ciekawo¶æ,ale zauwa¿y³am zmianê w zachowaniu córeczki.Skoñczy ona niebawem 4 latka.Choruje od ukoñczenia pierwszego roku zycia...Poraz pierwszy od trzyletniego "sta¿u"choroby" zauwazy³am,jak bardzo nie chce tego poziomu przy dzieciach...Bardzo dobrze bawi³a siê wtedy ze starszymi kole¿ankami,moze nie chcia³a przerywaæ zabawy...Ale ton jkaim mnie prosi³a,zeby nie robic jej poziomu mówi³ sam za siebie...poraz pierwszy ¶cisnê³o mi siê serce w takim momencie i u¶wiadomi³am sobie,ze zacz±³ siê chyba kolejny etap jej rozwoju a nam kolejny etap wychowania...Czy to mog³a byc ju¿ obawa przed brakiem akceptacji???
Staram siê jak tylko moge nie uprzykrzac jej ¿ycia,ani nie wyró¿niaæ jej.Nie zawsze jest to mozliwe...Zaczêly¶my chodzic do przedszkola,ale czeciej choruje ni¿ jest w przedszkolu...
Ale o przedszkolu napiszê nastêpnym razem:-)
Amelko...co o tym s±dzisz...?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline amelia

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 29, 2004, 11:45:28 »
To, ¿e ma³e dzieciaki s± ciekawskie i zadaj± mnóstwo pytañ jest chyba rzecz± znan± i naturaln± dla wiêkszo¶ci z nas. Podoba mi siê jednak to, ¿e umiesz odpowiadaæ na ich pytania, nie oburzasz siê, albo co gorsza nie robisz z tego tajemnicy. Je¶li my doro¶li bêdziemy do tego podchodziæ naturalnie to nasze dzieci te¿. To my robi±c z tego tajemnice albo wielki problem pokazujemy dzieciom, ¿e co¶ jest nie tak.
To, ¿e twoja córka zarzyczy³a sobie aby nie robiæ jej pomiarów przy innych dzieciach te¿ jest rzecz± naturaln±. Dzieci w tym wieku nie lubi± siê wyró¿niaæ, chc± byæ takie jak inne. Ten problem dotyczy szczególnie dzieci niepe³nosprawnych, one chc± i marz± aby byæ takimi jak inne dzieci. Uwa¿am, ¿e powinna¶ uszanowaæ pro¶be córki i np. na pomiary wo³aæ j± do domu. My¶le, ¿e nie obejdzie siê bez rozmowy. Z takim maluchem te¿ mo¿na doj¶æ do kompromisu :grin: Wiem, ¿e mi sie ³atwo mówi ale najlepiej nie robiæ z tego du¿ego problemu, ¿eby dziecko nie odczu³o, ¿e co¶ jest nie tak. "Nie chcesz ¿ebym przychodzi³a badaæ ciê na pole? Nie ma sprawy, ale to ty bêdziesz musia³a przychodziæ wtedy na pomiary do domu :)"

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 29, 2004, 23:03:35 »
Wszystko oki,ale ona sama nie wychodzi na podwórko i d³ugo jeszcze nie bêdzie.Zawsze wychodzimy razem,a poziomy trzeba robic od razu,jak tylko wydaje co¶ podejrzanego,bo jak jest du¿e niedocukrzenie to moze straciæ przytomnosæ...Tu nie ma wyj¶cia...Trzeba robic od razu.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline amelia

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2004, 00:33:51 »
NIestety musicie mi wybaczyæ moj± niewiedze. Pomimo szczerych chêci niestety niewiele wiem o cukrzycy i czasem trzeba mi bêdzie podstawowe rzeczy t³umaczyæ jak dziecku. Ale obiecam ¿e sie poprawie :) Misioza wiadomo, ¿e zdowie dziecka jest najwa¿niejsze i je¶li pojawiaj± isê jakie¶ podejrzenia to nie ma co siê zastanawiaæ. jasne, ¿e córke mo¿na zawo³aæ i zrobiæ pomiar na boku, tylko ¿e zazwyczaj dzieci w tym wieku s± bardzo spostrzegawcze i na pewno i tak to zauwa¿±. My¶le, ¿e to co robisz do tej pory ,czyli t³umaczysz im spokojnie jak o wygl±da, jest najlepsz± metod±. NIe zmienia to jednak faktu, ¿e córka bêdzie czu³a siê nieswojo :( My¶lê, ¿e z wiekiem to mo¿e siê pog³êbiaæ a nawet przeradzaæ w bunt przeciwko chorobie i wszystkim naoko³o. Niestety jedyn± broni± rodzica jest opanowanie i perswazja. ie ma na to z³otego ¶rodka :( Ka¿dy rodzic zna swoje dziecko najlepiej i wie kiedy ono cierpi, kiedy jest szczê¶liwe a kiedy siê wstydzi. I ka¿dy rodziæ cierpi, jest szczê¶liwy i wstydzi siê razem z w³asnym dzieckiem. Mo¿e zamiast ty tlumaczyæ innym dzieciom co robisz, zmotywuj córke niech sama im zacznie t³umaczyæ. Mo¿e przez to, ¿e ona posiada na ten temat wiedzê a one nie poczuje siê wa¿na i dceniana przez inne dzieci??

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 30, 2004, 23:46:56 »
Amelko:):):):):):):):) nic sie nie sta³o:-) To my dziêkujemy,¿e jeste¶ z nami:D:D:D
A jesli chodzi o robienie poziomów na boku,to nie robiê tago...juz od dawna,bo to jeszcze bardziej jest krepuj±ce.W³a¶nie ostatnio ma³a sama z w³asnej inicjatywy zrobi³a "wyk³ad" dzieciom na temat cukrzycy,glukometru i insuliny jak± bierze>:D:D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2004, 08:18:27 »
Ech te pomiary na boku... Dla Pauliny nie jest problemem zrobienie poziomu czy zastrzyku w szkole, na ulicy czy np. w sklepie, ale ostatnio bêd±c z ni± na festynie na widok pena, którego wyci±g³am z torebki krzyknê³a "Mamo - tutaj?" No a gdzie, przecie¿ nie wrócimy do domu, ¿eby zrobiæ zastrzyk, bo to bez sensu. Przyznam siê, ¿e w t³umie ludzi ³atwiej mi jest podac jej insulinê ni¿ np. w McDonaldzie, gdzie siedz±cy obok obcy ludzie patrz± na nas jakby¶my z ksiê¿yca spad³y. :?
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2004, 10:57:22 »
Wiesz co boo? My¶lê,ze  za ka¿dym razem kiedy przychodzi nam zrobiæ poziom w t³umie czy gdziekolwiek w miejscu publicznym...mamy takie same odczucia...Dzieci to wyczuwaj± i równie¿ reaguja...My¶le,¿e to dorosli powinni zmieniæ nastawienie:) Ja mimo,i¿ robiê poziomy w miejscach publicznych odczuwam jakis niepokój czy lêk przed ciekawskimi spojrzeniami...to  g³upie,ale tak jest..:(
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2004, 15:39:05 »
Cytuj
Ja mimo,i¿ robiê poziomy w miejscach publicznych odczuwam jakis niepokój czy lêk przed ciekawskimi spojrzeniami...to g³upie,ale tak jest..


Misiu mam to samo

Pozatym bed± w jakichs miejscach publicznych , nie robie nigdy poziomu, jesli czuje sie zle to jem (poziomu jakos hmm chyba sie wstydze, nie chce zeby inni widzieli co robiê) Jak by³am na penach ogormnym problemem by³o dla mnie podanie sobie insuliny w miejscach nieodizolowanych (jesli tak mozna powiedziec) i najczesciej tego nie robi³am  :?
Przy czy mojej mamie nie przeszkadza³o to w niczym.... ona nie rozumie co znaczy uk³uc sie jak inni patrz± ... to bardzo krêpuj±ce - przynajmniej dla mnie.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2004, 16:30:28 »
Staram siê tego nie pokazywaæ po sobie i nie daæ odczuæ ma³ej... Najgorzej jest w autobusie lub tramwaju.Na szczescie rzadko je¼dzimy:-)ale nigdy nie rezygnujê z poziomu,zawsze robiê:-) Najlepsze s± momenty,gdy jaka¶ starsza Pani che ma³± poczêstowac cukierkiem:-) Ale z tym te¿ nie ma problemu. Córcia wie,¿e zje wtedy,gdy bêdzie mog³a:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 07, 2004, 14:08:09 »
Cytat: "Monika"
Pozatym bed± w jakichs miejscach publicznych , nie robie nigdy poziomu, jesli czuje sie zle to jem (poziomu jakos hmm chyba sie wstydze, nie chce zeby inni widzieli co robiê)

Trzeba to przemóc, nie wolno tak siê samemu zaszczuæ  :!: Wstydziæ to siê mo¿na np. publicznego palenia papierosów (fuj, jakie to potwornie wstrêtne i nieestetyczne) a nie dbania o zdrowie!
Ja robiê poziom i insulinê niezale¿nie od okoliczno¶ci - na ulicy, w knajpie, na oficjalnym spotkaniu itd. Je¶li mogê siæ odwróciæ od t³umu - to siê odwracam, a je¶li nie - to siê nie przejmujê.
na³ogowy browerzysta

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 08, 2004, 10:38:45 »
Z pomiarami w miejscu publicznym ja równie¿ mam pewne opory...ale zdrowie Damianka przede wszystkim, jest mi poprostu przykro jak nieraz patrz± na Niego jak na jakiego¶ trêdowatego...
Misia wspomnia³a o dawaniu cukierków...nam te¿ siê to ju¿ pare razy zdarzy³o...tylko ze Damianek chêtnie r±czki wyci±ga, choæ wie ¿e mu nie wolno, ale to ma³e dziecko wiêc co mu siê dziwiæ... :sad:  :sad:  :sad:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 08, 2004, 11:08:42 »
Je¶li chodzi o akceptacje to nasunê³a mi siê refleksja wynikaj±ca z obserwacji dzieci na podwórku.Jak robie poziom ma³ej ju¿ nie jest to zadna sensacj±:)Dzieci nadal przybiegaj± i "wciagnê³am "je do pomocy:) pomagaj± wyj±c glukometr,wyjmuj± k³ujkê przygotowuj± watkê.Sa tak przejete tym co robi±:):):):) a potem znow szalej± razem z moj± córk±:) Jak docukrzam to zawsze mam wiêcej smako³yków i Martynka czêstuje je wszystkie:)Ale na podwórko przychodzi dziewczynka z zespo³em Downa...Znam wiele takich dzieci,ale to pierwsze,które jest tak agresywne i aroganckie...Zauwazy³am,ze dzieci siê jej boj± i unikaj±.Potrafi± przerwaæ najlepsz± zabawê i rozchodz± nagle w pop³ochu...Zostajemy same na placu zabaw..I tak jest w³a¶ciwie zawsze:( Nie wiem gdzie tkwi problem,nie mam zamiaru go szukac,ale w kazdym przypadku wielk± rolê odgrywaja rodzice!!!Zdajê sobie sprawe,ze boj± sie jej...Hm...Czy ja mam im t³umaczyæ,ze postêpuj± niew³a¶ciwie???Dzi¶ znów tam bêdziemy i znów bêdzie to samo...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 13, 2004, 10:34:37 »
Moja córka zapyta³a w koñcu co to jest Zespól Downa...bo jak wcze¶niej wspomnia³am jedno z dzieci bawi±cych siê na placu zabaw choruje...Jak najpro¶ciej potrafi³am,w kilku s³owach wyt³umaczy³am jej o co chodzi.Przyje³a do wiadomo¶ci jak najnormalniejsz± rzecz na ¶wiecie i nie robi z tego zadnej sensacji.Jak z tego wynika dzieci potrafi± wiele zrozumieæ,ale warunkiem powodzenia jest szczera rodzicielska rozmowa.I nie dotyczy to jedynie Zespó³u Downa,ale wszystkich innych schorzeñ i chorób...
Rodzice ! Nie bójcie sie rozmawiac z dzieæmi:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline cukrzyk

 • Wiadomości: 18
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 15, 2004, 17:58:17 »
Moi przyjaciele z osiedla i z klasy wiedza o mojej chorobie. Pomimo to nie robie sobie pomiaru cukru lub insuliny w miejscach publicznych. Jestem akceptowany przez przyjaciol i chyba zalamal bym sie psychicznie gdyby nie akceptowali mnie. Wracajac do miejsc publicznych to czytalem, ze jedna dziewczyna gdy robila sobie na przystanku insulina pewna starsza pani powiedziala o niej ze jest NARKOMANK¡.

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Potrzeba akceptacji w¶ród rówie¶ników
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 15, 2004, 19:00:39 »
Cytat: "cukrzyk"
Wracajac do miejsc publicznych to czytalem, ze jedna dziewczyna gdy robila sobie na przystanku insulina pewna starsza pani powiedziala o niej ze jest NARKOMANK¡.


niestety mia³am bardzo podobn± sytuacje, gdzie "mi³a" strasza pani najecha³a na mnie z powodu robienia insuliny ... to by³o na pocz±tku mojej choroby jakies trzy tygodnie p rozpoznaniu ... i chyba dlatego mam uraz do robienia zastrzyków czy nawet pomiarów cukru w miejscach publicznych.
Pozdrawiam Monika  :smile: