Autor Wątek: Muzyka łagodzi obyczaje...  (Przeczytany 57793 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 14, 2008, 14:45:59 »
Ja ostatnio trochê 'z musu' s³ucham  :wink: :

tego , tego  i tego
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 14, 2008, 16:23:12 »
Ooo widzia³am tam Twojego mê¿a? :D

fajne kawa³ki :)))
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 15, 2008, 09:36:38 »
Cytat: "Monika"
Ooo widzia³am tam Twojego mê¿a? :D


ehe  :wink:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 01, 2008, 19:49:38 »
a ja ostatnio w³±czy³am na full  Kayah z Bregoviczem  a potem ¿ydowskie piosenki Justyny Steczkowskiej..... ale by³o ¶piewanie.....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline wojtas71

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 77
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 20, 2008, 13:38:44 »
S³ucham wszystkiego  :grin: co siê da s³uchaæ tak "od Abby do Zappy" :wink:
Nie bêdê wymienia³, bo bym zasmarowa³ ca³y serwer :twisted:
a ostatnio takie co¶ :P z innej bajki  :D http://www.wrzuta.pl/film/kFWNTUrKWl/
kto to taki ;) :P
Peny, Hum. i Hum. Opt. Xido, Con. TS.

Offline Iwona Lubos

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 192
  • Zobacz profil
Re: Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 21, 2008, 14:57:48 »
Cytat: "Misioza"
Co jak co,ale muzyka naprawdê jest dobra na wiele smutków...Kocham muzê:-)

Podpisujê siê pod Misioz± :D
Co ciê nie zabije to ciê wzmocni :)tego siê trzymam:)
Iwcia5

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwiec 13, 2010, 21:23:42 »
przed chwil± wróci³am z koncertu Ryszarda Rynkowskiego.... by³ za... r±biasty, ¶piewa³ rewelacyjnie
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 10, 2010, 21:14:16 »
A ja s³ucham sobie tego:

trochê smutne, trochê melancholijne, ale utwór ma w sobie to "co¶", co ka¿e nam pozostawiaæ nadziejê...nadziejê na nie wiem co, ka¿dy niech sobie co¶ innego dorobi...ale s³owa s± piêkne: "Id¼ w³asn± drog±, bo w tym ca³y sens istnienia, ¿eby umieæ ¿yæ..." Czy¿ nie s± takie proste, a jednocze¶nie prawdziwe i m±dre?? A wykonanie utworu genialne, solówka gitarowa, jak to siê mówi, "mia¿d¿y"...
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline mk

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 303
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 11, 2010, 12:26:50 »
Jak s³ucham tej piosenki to mam przed oczyma Oleñkê - dziewczynkê, która pokona³a bia³aczkê i w³a¶nie filmik z jej udzia³em, o jej historii, zachêcaj±cy do zg³aszania siê jako dawca szpiku mia³ jako podk³ad tê piosenkê. A Oleñka obecnie jest tak energiczn±, ¶liczn± i weso³± dziewczynk±, dowodem na to, ¿e nadzieja nie powinna w nas umieraæ. Jak na ni± patrzy³am to a¿ mi siê nie chcia³o wierzyæ, ¿e tyle przesz³a i ona i jej rodzice, a dzi¶ jest takim promykiem dla innych chorych...

Offline nAGER

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 339
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 15, 2010, 01:07:16 »
Ta piosenka ³agodzi i koi wszystkie smutki :)Nie mo¿na siê poddawaæ, trzeba byæ twardym! :)
Nerwowa reakcja na krytykê wcale nie k³adzie jej kresu - wrêcz przeciwnie, rodzi w oceniaj±cym przekonanie, ¿e ma racjê w tym, co mówi.

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 19, 2010, 00:37:50 »
A ta muzyka mo¿e trafi do serca (wiadomo komu - przekornej) http://www.duofenix.mp3.wp.pl/

[ Dodano: Wto Pa¼ 19, 2010 12:41 am ]
A ta? http://www.duofenix.mp3.wp.pl/
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline AgAsia

 • Wiadomości: 24
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 19, 2010, 14:47:02 »
Cytat: "pinczerka"
A ja s³ucham sobie tego:


pinczerka, kocham D¿em :D

No, i takich klimatów s³ucham- D¿em, Happysad, Myslovitz, Coldplay, James Blunt i mog³abym tak wymieniaæ  :grin:
Pompa Accu-Check Spirit
Wk³ucia Rapid D link 6 mm/50

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 19, 2010, 15:42:27 »
Cytat: "AgAsia"
Cytat: "pinczerka"
A ja s³ucham sobie tego:


pinczerka, kocham D¿em :D

No, i takich klimatów s³ucham- D¿em, Happysad, Myslovitz, Coldplay, James Blunt i mog³abym tak wymieniaæ  :grin:

Ja D¿em raz s³ucham, raz nie. W zasadzie piosenkê "Do ko³yski" odkry³a moja siostra i bardzo mi siê spodoba³a. Ju¿ chyba zawsze bêdzie mi siê kojarzyæ z koñcem wakacji...

[ Dodano: Wto Pa¼ 19, 2010 3:46 pm ]
Cytat: "karioka"
A ta muzyka mo¿e trafi do serca (wiadomo komu - przekornej) http://www.duofenix.mp3.wp.pl/

[ Dodano: Wto Pa¼ 19, 2010 12:41 am ]
A ta? http://www.duofenix.mp3.wp.pl/

Karioka, przepraszam :P ale zupe³nie nie w moim stylu ten utwór, wolê inne :P :P Jako¶ nie przypad³a mi do gustu, wybacz. :D
A oprócz Bikera i Kruszynki s³ucha kto¶ Dire Straits? Genialny zespó³.
Albo z innej bajki, czy kto¶ s³ucha Kenny'ego G (chyba tak siê pisze :P) - znakomitego saksofonisty? Lub Boney Jamesa? Te¿ saksofonista, w dodatku kawa³ki ma genialne, do niektórych ¶piewa Al Jarreau. Poza tym kiedy¶ natrafi³am te¿ na zespó³ Tab Two(niestety, obecnie ju¿ nieistniej±cy...) pomieszanie hiphopu z tzw."acid" jazzem, te¿ super po³±czenie. Mog³abym tak wymieniaæ. W zasadzie s³ucham wszystkiego, co jest warto¶ciowe i wpada w ucho. :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline karioka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2225
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 19, 2010, 15:54:11 »
Ja wszystko rozumiem (ró¿ne s± gusta), ale widzisz sama, jak dopingujemy "Mójnagerusia"!
Najpiêkniejszych chwil w ¿yciu nie zaplanujesz. One przyjd± same.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 19, 2010, 16:14:34 »
pinczerka....Kenny G gra rewelacyjnie....
 a ja bardzo lubiê Cohena.... strasznie mnie wycisza.... no i jedna z p³yt Krzysztofa Krawczyka" to, co w ¿yciu wa¿ne".. uwielbiam jego duet z Muñkiem i Janem Borysewiczem a ju¿ rozwala mnie piosenka "Deszcz"
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog