Autor Wątek: Muzyka łagodzi obyczaje...  (Przeczytany 57794 razy)

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 26, 2004, 11:52:25 »
Có¿ marder, ja raczej jestem zwolenniaczka HH  :D
Metal mi nie wchodzi :P
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 27, 2004, 01:05:01 »
Uwielbiam shanties i to wcale nie ze wzglêdu na walory muzyki ale dlatego ¿e przypominaj± mi te wszystkie lata (czyt. wakacje) spêdzone na ³ajbach.
Przesz³am przez rock, trochê metal a teraz od ³adnych paru lat jazz! To jest co¶ co naprawdê pomaga. :wink:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 27, 2004, 01:18:08 »
Wow! Ja tez:D Ponoæ sa szanty dla dzieci???Moja Martysia szaleje za nimi:D Znasz jakie¶ linki moze??:):):):):):):)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 27, 2004, 23:09:53 »
Koncert szantowy dla dzieci jest zawsze organizowany w ramach szant w Krakowie. W okolicach lutego. Mam nadziejê ¿e w tym roku uda nam siê wybraæ. W zesz³ym niestety trochê mi siê pochorowa³y dzieciaki i nie dotarli¶my. :cry:
Ostatnio trafi³am na stronê z ktorej mo¿na by³o zci±gaæ MP3 szantowe. Teraz nie pamiêtam adresu, ale jak j± znajdê to dam znaæ. :wink:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 28, 2004, 00:27:05 »
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Asia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 300
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 28, 2004, 09:29:18 »
Dok³adnie! :wink:
A koncert dla dzieci w Krakowie 26.02 o 11.00. Bilety za 9z³! Zapraszam do Krakowa! :grin:  :grin:  :grin:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 25, 2004, 16:49:38 »
Cytat: "marder"
Czego ci ludzie chc± od metalu? Wszak nic bardziej nie koi ni¿ King Diamond, Sodom lub Slayer...  :twisted:  :twisted:


Mi te¿ najbardziej w ucho wchodzi metal, rock i wszystko co jest miêdzy. Ogólnie s³ucham wszystkiego oprócz disco polo
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 02, 2007, 22:24:26 »
Ja tam kochani powiem krotko....

Only house music  d(-_-)b 8)  8)  8)  8)
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump

Offline natalia353

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 77
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #23 dnia: Grudzień 25, 2007, 22:46:16 »
o tak..:) co jak co, ale niektore piosenki naprawde poprawiaj± samopoczucie i warto pos³uchaæ.:) tak jak np Scorpionsi :) polecam..;)

Offline kundel

 • Wiadomości: 17
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 29, 2007, 01:38:44 »
A ja sam tworzê i nagrywam, ale ja siê tu na forum nie powinienem udzielaæ, bo nie chorujê a tylko próbujê pomóc chorej osobie, wiêc ju¿ bêdê cicho :wink: Ale fakt - muzyka ³±czy i ³agodzi... wszystko :wink:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 29, 2007, 06:40:09 »
Cytat: "kundel"
ale ja siê tu na forum nie powinienem udzielaæ,

to forum nie jest TYLKO I WY£ACZNIE dla osob z cukrzyc±, ale te¿ dla rodzin cukierków, przyjació³ znajomych ... i my¶le ze nieznajomych tez ;)
I nie panuje tu zadna zasada ze pisaæ mog± tylko cukierki ;) Przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo :)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #26 dnia: Grudzień 29, 2007, 19:20:18 »
Cytuj
kundel napisa³/a:   
ale ja siê tu na forum nie powinienem udzielaæ,   
Jeste¶ tak warto¶ciowym ch³opcem, masz tak pouk³adane w g³owie ¿e ja lubiê czytaæ Twoje posty.Ja mam syna starszego tylko od Ciebie o 1 rok ale nie wiem czy odwa¿y³ by siê zmierzyæ z takim wyzwaniem jak Ty, chyba ¿e siê mylê. Pisz i b±d¼ z nami  :D
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline kundel

 • Wiadomości: 17
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #27 dnia: Grudzień 29, 2007, 19:33:52 »
Cytat: Becia
Cytuj
Jeste¶ tak warto¶ciowym ch³opcem, masz tak pouk³adane w g³owie ¿e ja lubiê czytaæ Twoje posty.Ja mam syna starszego tylko od Ciebie o 1 rok ale nie wiem czy odwa¿y³ by siê zmierzyæ z takim wyzwaniem jak Ty, chyba ¿e siê mylê. Pisz i b±d¼ z nami  :D


To mi³e z Pani strony :wink: Chodzi³o mi o to, ¿e jestem tutaj by komu¶ pomóc, a nie siê promowaæ :wink: Zdrówka! :*

[ Dodano: Sob Gru 29, 2007 7:39 pm ]
Cytat: "Bia³a"
jestem zwolenniaczka HH


To tak jak ja :wink: Ubolewam tylko, ¿e ludzie kieruj± siê stereotypami i przypisuj± wszystkim pewien wizerunek, który wykreowa³a poszczególna jednostka. I tak oto jest to muzyka z³a, æpunów, z³odziei, kryminalistów i têpaków, gdzie co drugie s³owo jest na "K" a piosenki stale s± na temat 'jak to mi jest ¼le'. Guzik prawda. Naprawdê dziwi± mnie tacy ludzie, którzy uwa¿aj±, ¿e to muzyka monotematyczna a sami na co dzieñ s³uchaj± powiedzmy Dody, Piotra Rubika, Krzysztofa Krawczyka, czy te¿ Maryli Rodowicz, którzy UWAGA... TE¯ S¡ MONOTEMATYCZNI, tyle ¿e zamiast opisywaæ prawdê, której ka¿dy polak siê domaga, ¶piewaj± po raz setny o tym jak Franek kocha Jole, a Jola nie chcia³a Franka. Ju¿ nie wspomnê o tym, ¿e w/w arty¶ci maj± teksty pisane przez kogo¶ - hiphopowcy pisz± je sami, wiêc... kto tu wychodzi na têpaka? :wink: Ci, którzy maj± swoje zdanie i je manifestuj± czêsto dobitnie u¿ywaj±c wulgaryzmów, bo nie kryj± siê z prawd±, czy Ci, którym kto¶ narzuca pewne my¶li, które on ma tylko wy¶piewaæ... :roll:

Offline QuentiniX

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 302
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 15, 2008, 22:49:31 »
Z gustami siê nie dyskutuje jak to kiedy¶ us³ysza³em :) :) :)
Zarówno hip hop, metal, Rubik, Doda, etc. wnosz± co¶ do ¶wiata muzyki. Jak¿e nudny by³by ¶wiat gdyby nie by³o odmienno¶ci. Ja na przyk³ad lubiê s³uchaæ muzyki instrumentalnej, g³ównie ambient - dark, atmospheric, muzykê klasyczn±, muzykê filmow±, celtyck±, odg³osy natury i ka¿dy inny gatunek, który swoj± wymow± potrafi mnie zahipnotyzowaæ, sprawiæ by umys³ przeniós³ siê w inny wymiar bytowania, choæby na krótk± chwilê :) :) :)

Ostatnio mój brat natrafi³ na co¶ takiego:
Jakub ¯ak

Mo¿e te¿ siê komu¶ spodoba :D :D :D
---
Nieskoñczono¶æ drzemie w czterech elementach natury.

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Muzyka ³agodzi obyczaje...
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 16, 2008, 08:34:55 »
Ciekawe,ciekawe...