Autor Wątek: U¿ywki i doro¶li  (Przeczytany 21493 razy)

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 18, 2005, 20:30:36 »
Cytat: "WERTY"
Lubie za to piwo. Wrêcz uwielbiam w ka¿dej ilo¶ci (13 sztuk jak by³em zdrowy, 9 ju¿ za czasów s³odko¶ci [cukry wzorowe]). No i te cygary :oops:  :oops:  :oops: Rzucam i rzucam, ale przyjdzie jaki¶ nerw i siêgam ponownie :( :( :( :oops:


Pozdrawiam:
Piotrek

Piotru¶ i Ty siê pytasz sk±d masz podwyzszone trójglicerydy i ból serca   :evil:

Ale sama nie jestem ¶wiêta  :oops: Od dwóch lat rzucam  :598:
Narazie koñczy siê na postanowieniu, gorzej z silna wol±  :roll: Te gumy do rzucia i plasterki kompletnie nie dzia³aj± !!!  :609:

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 18, 2005, 20:33:12 »
papierosów nienawidzê :D na szczê¶cie w domu nikt nie pali, mam uczulenie poprostu :cry:

jak ju¿ o na³ogach mówimy, to siê przyznam do jeszcze jednego :D orzeszki ziemne :lol: pycha :lol:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 18, 2005, 22:19:04 »
Papierosy s± do dupy!
Alkohol te¿, ale umiejêtne u¿ywanie alkoholu mo¿e nie zaszkodziæ, a nawet pomóc. Ale umiejêtne - czyli w niewielkich ilo¶ciach i przede wszystkim w wytrawnym winie, ew. w piwie. Wino i piwo pije siê dla smaku - jak kto¶ pije, by siê upiæ, to jest (sorry) degeneratrem. Wódka nic dobrego dla zdrowia nie wnosi i nale¿a³o by j± zupe³nie skasowaæ, szczególnie przez diabetyków!
na³ogowy browerzysta

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 18, 2005, 22:33:30 »
Bik. Zgadzam sie co do papierosów, z tym, ¿e nie wypowiadalabym sie tak ostro :) Jestem w stanie zrozumiec na³ogowców- nie jest ³atwo rzuciæ. Za to zupelnie nie rozumiem tych którzy zaczynaj±- to ¶mierdzi, jest nieprzyjemne i niesmaczne+ wiele osób ma po fajkach odruch wymiotny. Mimo to, g³. dla szpanu ,czêsto dzieciaki, zaczynaja palic.... Najpierw musz± siê przyzwyczaiæ, a potem ju¿ tylko wpadaja w na³óg i jest problem :/
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #34 dnia: Wrzesień 18, 2005, 23:46:42 »
Cytat: "biker"
Papierosy s± do dupy!
Alkohol te¿, ale umiejêtne u¿ywanie alkoholu mo¿e nie zaszkodziæ, a nawet pomóc. Ale umiejêtne - czyli w niewielkich ilo¶ciach i przede wszystkim w wytrawnym winie, ew. w piwie. Wino i piwo pije siê dla smaku - jak kto¶ pije, by siê upiæ, to jest (sorry) degeneratrem. Wódka nic dobrego dla zdrowia nie wnosi i nale¿a³o by j± zupe³nie skasowaæ, szczególnie przez diabetyków!

Bik masz racje :oops:  :oops: Moge nie paliæ ca³y dzieñ jak mnie nie zmuli. Ale jak przychodzi wieczór i ró¿ne pl±taj±ce siê my¶li po g³owie to musze odreagowaæ przynajmniej cygarem. Pale prawie 7 lat z ma³± przerw± i sam po sobie wiem, ¿e nie samo palenie jak siêgniêcie po kolejnego papierosa (taki odruch czasami) jest najbardziej wkurzaj±ce. Chcia³bym powiedzieæ NIE ale to naprawde nie jest takie proste :oops:  :oops:  :oops: A je¶li chodzi o picie ¿eby siê upiæ to te¿ masz tacje. Nie powiem ¿e mi siê tak nie zda¿y³o ¿e siê nie chcia³em upiæ. Chcia³em i to nie raz, tyllko czemu mam granice STOP , ale to by³o dawno. Od k±d jestem chory takie co¶ mi siê nie przytrafi³o.


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 19, 2005, 10:42:27 »
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 19, 2005, 11:20:52 »
Bik naprawdê nie przebiera w ¶rodkach!!!
Ja równie¿ nie lubiê, gdy kto¶ pali. Albo nawet tylko ¶mierdzi papierosami.
Jako argument do rzucenia mogê powiedzieæ, i¿ NIGDY NIE UMAWIAM SIÊ Z PAL¡CYMI FACETAMI!!!! Dyskwalifikuje to takiego delikwenta ju¿ w przedbiegach!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 19, 2005, 13:01:26 »
tak jak u mnie :twisted:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #38 dnia: Wrzesień 19, 2005, 18:16:15 »
Cytat: "emh"
NIGDY NIE UMAWIAM SIÊ Z PAL¡CYMI FACETAMI!!!!

Ja te¿. :twisted:
Nawet na piwo...  :lol:
na³ogowy browerzysta

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #39 dnia: Wrzesień 19, 2005, 20:01:07 »
Bik!!! Ja Ciê jednak kocham!!!! Cmok! Cmok! Cmok! Gdyby nie jeden drobny szczegó³ ;-)by³by¶ dla mnie idea³em faceta!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline RAMZES

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 138
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #40 dnia: Wrzesień 19, 2005, 20:15:00 »
ja tam z palacymi facetami nigdy sie nie umawaialem :D


a z kobieta hmm to zalezy,jesli tylko pali w piecu to moze byc :wink:
tylko g³upiec bezgranicznie wierzy w to,co wmawiaj± mu inni!!!

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #41 dnia: Wrzesień 20, 2005, 15:09:05 »
Ja próbowa³am paliæ, jak mia³am...... 10 lat  :oops: Ale potem to ju¿ nie bra³am tego ¶wiñstwa do rêki - s³owo. A co do rzucania to podam przyk³ad mojego ojca - pali³ przez ca³e niemal ¿ycie (jakie¶ 55 lat spokojnie) i rzuci³ w wieku 70 lat, tak po prostu z dnia na dzieñ. I nadal ¿yje  :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #42 dnia: Wrzesień 20, 2005, 22:03:21 »
Nie pali³am nigdy oprócz dwóch "klubowych"w m³odo¶ci-nie przypad³y mi do gustu ani smaku-dzi¶ mam wstrêt do papierosów a zw³aszcza do ich specyficznego zapachu....wprost nie moge sie nadziwiæ jak one moga komus smakowaæ  :?:

 :twisted:  :twisted:  :twisted:

w temacie u¿ywek ......

Z³apa³ diabe³ Polaka, Anglika i Francuza.
- Macie wykrzykn±æ s³owo, a je¶li echa nie bêdzie s³ychaæ co najmniej 5 minut -
zabijê!
Anglik krzykn±³ - O....k....eeee...jjj! - echo s³ychaæ by³o 3 minuty.
Francuz krzykn±³ - O....uuu...iiiii! - echo s³ychaæ by³o 4 minuty.
Polak krzykn±³ - Wódkê daaaaaj±±±±a!
A echo: "Gdzie...gdzie...?" s³ychaæ by³o dwie godziny.

 :lol:   :)  :grin:
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #43 dnia: Wrzesień 20, 2005, 22:03:38 »
Ogólnie mam s³abo¶æ do alkoholi...
Uwielbiam piwo. Prawie codziennie chocia¿ jedno piwko sobie po pracy wypijê.
Wina raczej nie pijam chyba ¿e jaki¶ dobry swojaczek.
Drinki w ¿adnym wypadku - poprostu nie lubie.
Wódke czyst± jeszcze do soboty mog³em piæ, ale od niedzieli mam ogromny wstrêt. Poprostu przedobrzy³em i to konkretnie - na tyle konkretnie ze nie wiem ile wypi³em (a podobno bardzo du¿o).. Pozatym odbi³o sie to na mojej urodzie :P (rysy na twarzy po straceniu równowagi i po tym jak ze schodów spad³em...) tak ¿e jestem najlepszym przyk³adem na to ¿e alkohol nie tylko po¶rednio ale równiez bezpo¶rednio w nadmiarze jest bardzo szkodliwy!

Offline TOMASZ_O

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 67
  • Zobacz profil
U¿ywki i doro¶li
« Odpowiedź #44 dnia: Wrzesień 22, 2005, 15:28:31 »
Nie palê
Nie jestem w stanie napisaæ co pi³em
zaczne od tego ¿e w wieku 16 lat mia³em praktyki zawodowe w rozlewni wina
a tam wina sie nie pi³o ananasy w alkoholu i wi¶nie
ananasy przychodzi³y mrozone alkohol czysty ok 90% z sokiem i lodem dawa³ ok 60%
mia³em przepis na ajerkoniak i sam robi³em bardzo s³odki teraz bym nie wypi³
teraz czysta,  duzo piwa,
wino czerwone to z dodatkiem kostki lodu i wody mineralnej muszynianka i jak kompocik telewizorek i wys±cze nawet 1/2 litra jak jakis fajny filmik leci ale dawno nie pi³em

 teraz nie mam kiedy pracuje pracuje i spie piwo towazyszy mi jak tylko znajde czas i pieniadze

zauwazy³em ¿e w stanach przeziêbieñ jak wszystko boli alkohol dzia³a przeciw bólowo i rozkurczowo no czasem przy wysokich cukrach mam dziwne bóle stawów woda czy reumatyzm nie wiem ale kropla alkoholu pod rózna postaci± pomaga to juz tylko krok od AA