Autor Wątek: DOJRZEWANIE  (Przeczytany 20292 razy)

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« dnia: Maj 22, 2006, 11:07:57 »
Kochani przysz³a wiosna a wraz z Ni± od pewnego czasu wysokie cukry(w nocy) u Weroniki czy¿by ros³a?? Jednak nie wygl±da mi to na wzrost podobny do zesz³orocznego :?  wiem ¿e nie ma co porónywaæ poniewa¿ w cukrzycy nie ma regó³y :sad:  Obecnych cukrów nie mo¿na za diab³y zbiæ  :evil: dzi¶ np poziom 160 (dla mnie na korekte bo pójdzie do góry musia³am zbijaæ 2 razy bo nie chcia³ siê daæ zbiæ dopiero po drugim podaniu insuliny w sumie poda³am prawie 4 jednostki insuliny czy¿by insulinoodporno¶æ nocna?) Weronika ma 8 lat i chyba zaczyna te¿ dojrzewaæ. Nasze forum skupia wiele osób o ró¿nym wieku przebiegu choroby i do¶wiadczeniu jednak jak by¶cie mogli siê podzieliæ swoimi do¶wiadczeniem to bêdê wdziêczna  i warto wiedzieæ co¶ wiêcej ni¿ tylko z ksi±¿ek Pozdrawiam zamartwiona.........
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2006, 20:19:40 »
Aga u nas jest to samo i nie wiadomo ile cukru zbije jedna jednostka. Walczymy dzielnie ju¿ od dwóch tygodni i raz lepiej i my¶lê, ¿e to ju¿ koniec a nastêpny dzieñ do luftu. Sama te¿ chêtnie skorzystam z rad.Równie¿ zmartwiona..............
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2006, 20:24:43 »
Paulina ma 13 lat, od miesi±ca przerabiamy brzaski. Cukier zaczyna rosn±æ oko³o 4 nad ranem. Bez dostrzykiwania rano budzi³a siê z ró¿nymi poziomami (do 160), wiêc nad ranem dostrzykujê jej 2-3 j. humalogu i jako¶ to ci±gniemy... Jak d³ugo to potrwa???
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Joasia

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 22, 2006, 22:10:26 »
ja mam brzask od 10 lat i mimo ze nie rosne wcale nie przechodzi . lekarz mi powiedzial, ze nikle szanse na to by przeszlo w ogole...
Gdy ga¶nie pamiêæ ludzka, dalej mówi± kamienie./ Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2006, 07:39:38 »
Cytat: "Joasia"
ja mam brzask od 10 lat i mimo ze nie rosne wcale nie przechodzi . lekarz mi powiedzial, ze nikle szanse na to by przeszlo w ogole...


Jesli to brzaski to predzej czy pó¼niej przejd± :wink: tak mi przynajmniej mówili ... i tej my¶li siê trzymam :D
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Joasia

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 64
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 23, 2006, 09:31:43 »
u jednych przechodza u innych nie
wiesz tez sie kiedys pocieszalam , ze jak urosne to sie skonczy ta gahenna, ale niestety...
trzymam kciuki zeby Tobie przeszlo ;)
Gdy ga¶nie pamiêæ ludzka, dalej mówi± kamienie./ Kardyna³ Stefan Wyszyñski

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 23, 2006, 09:52:54 »
My te¿ mieli¶my problem z rannymi cukrami, tragedia ostatnio by³a. Na wizycie u Pani doktor 10.05 zmierzono Damianka i okaza³o siê ¿e przez 3 m-ce bardzo wystrzeli³ w górê ze wzrostem i od tego te ranne cukry. Poprawili¶my bazê i w tej chwili (tfu tfu nie zapeszam  ;)) cukry s± perfekcyjne.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 23, 2006, 23:08:48 »
ja zachorowa³am maj±c dojrzewanie juz za sob± i dopiero teraz mam brzaski :evil:
dok³±dnie od 4 rosn± mi cukry :573:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Karmelek

 • Administrator
 • Light
 • *****
 • Wiadomości: 217
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 23, 2006, 23:31:56 »
Z tego co pamiêtam to homron wzrostu jest najbardziej aktywny miedzy 22.00 a 24.00 (i wtedy najbardziaj podnosi cukier). Natomiast  nad ranem (brzaski) za podnoszenie cukrów odpowiedzialne s± przede wszystkim hormony p³ciowe, a w mniejszym stopniu hormon wzrostu.

Ja mia³am brzaski 12 lat w sumie od 12 do 24 roku ¿ycia. Trzy ostatnie lata pozwoli³a mi siê wyspaæ pompa, a wcze¶niej wstawa³am i dostrzykiwa³am codziennie w nocy.
Da sie radê przyzwyczaiæ ;) Po 2-3 latach wstawa³am jak automat codziennie o tej samej porze bez nastawiania budzika ;)

...a i na brzaski nietety zwiêkrzanie d³ugodzia³aj±cych insulin nie pomo¿e... Trzeba dostrzykiwaæ krótkodzia³aj±ce... :(

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 30, 2006, 14:25:23 »
No to i my do³±czamy do klubu. Drugi dzieñ rano ok.160. W nocy mierzy³am ok. 23 i by³o 117 /czyli nie docukrzamy sie jak ostanio ok. 22/ ale widocznie gdzies nad ranem Wczoraj to zwali³am na serek topiony ale dzisiaj nie mam na co :cry: , wiec niestety popudka o 4  :cry: ale moze to chwilowe
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 01, 2006, 18:27:49 »
U nas w kratkê jeden dzieñ 96, drugi 210 o 4 rano. Gdzie tu logika? DOsz³am ju¿ do wprawy i sama budzê sie ok 4 be¿ budzika. :lol:
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline mania

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2692
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 02, 2006, 16:56:08 »
My sytuacjê opanowalismy. Rano wczoraj-108, dzisiaj-106. Cukry szaleja nam do ok.3 /czyli wzorowy hormon wzrostu :lol:  :lol: /.
paradigm 722 sure-t 6mm

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 16, 2006, 15:47:23 »
Cytat: "Karmelek"
Z tego co pamiêtam to homron wzrostu jest najbardziej aktywny miedzy 22.00 a 24.00 (i wtedy najbardziaj podnosi cukier). Natomiast  nad ranem (brzaski) za podnoszenie cukrów odpowiedzialne s± przede wszystkim hormony p³ciowe, a w mniejszym stopniu hormon wzrostu.


dziêkujê Karmelku, teraz mam jasno¶æ sk±d te cukry wysokie nad ranem
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6068
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 24, 2012, 21:06:46 »
no w³a¶nie... dorad¼cie dziewczyny..... Kaja ma 9 lat ale niesamowite wypryski na czole... zaobserwowa³y¶my , ¿e czasami mniej czasami mocniej..... zastanawiam siê od kiedy kupowaæ jej specjalne ¿ele do mycia twarzy z  problemami tr±dzikowymi.... to ju¿ ten czas czy jeszcze jest za ma³a...... szczerze  sama nie wiem... 9 lat toæ to dziecko a z drugiej strony wiadomo dojrzewanie szybciej siê  rozpoczyna ni¿ jak my byli¶my w ich wieku:)
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
DOJRZEWANIE
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 24, 2012, 22:58:22 »
Anitapo, mo¿e wizyta u dermatologa?
Wypryski nie s± objawem tylko tr±dziku. Mo¿e to byæ jaka¶ alergia, reakcja na jaki¶ sk³adnik w po¿ywieniu, czasami nawet wypryski s± oznak± zaka¿enia gronkowcem. Wydaje mi siê, ¿e dziewiêæ lat to do¶æ wcze¶nie na tr±dzik, Kaja chyba jeszcze nawet nie miesi±czkuje...
Je¶li jednak chcesz kupowaæ co¶ do mycia twarzy, to raczej nie wydawaj pieniêdzy na serie 'specjalnie przeznaczone na tr±dzik' - czyli jakie¶ under twenty (a najgorsze s± te 3w1 czy 2w1), clean&clear (czy jako¶ tak), bo one mog± podra¿niaæ za bardzo i wysuszaæ bu¼kê, po prostu mog± podzia³aæ do¶æ agresywnie. Ja u¿ywam zakupionego w hurtowni kosmetycznej mleczka antybakteryjnego z Apisu.
Mnie siê jednak wydaje, ¿e na pocz±tek najlepiej odwiedziæ dermatologa (dobrego!!) i daj wtedy znaæ. :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm