Autor Wątek: Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...  (Przeczytany 24365 razy)

Offline Edzia

 • Wiadomości: 17
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 07, 2006, 14:26:03 »
Mojej Karolci w³a¶nie wczoraj wsykoczy³o jakie¶ paskudzctwo na nó¿ce. Posmarowa³am mieszank± ma¶ci ichtiolowej i tormentiolu, zaklei³am  no i dzisiaj wysz³o z tego ciut ropki a potem krewka.  Boli j± okrutnie!!!  Jak za pare dni nie przejdzie to czeka nas dermatolog.  Podskoczy³y jej te¿ troche cukry, zastanawiam siê czy to mo¿e byæ powodem.  Jak myslicie?

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 07, 2006, 14:51:26 »
A mo¿e to pocz±tek ospy?  :?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 07, 2006, 14:53:05 »
Na pocieszenie mogê powiedzieæ tylko tyle, ze czyrak najpierw boli okrutnie, pó¼niej puchnie paskudnie, a ewentualnnie na koniec robi siê wulkan, który pêka i wychodzi z tego bia³awa ma¼...

To, co opisujesz podobne jest do ropniaka. Mo¿e mia³a jak±¶ rankê i j± zabrudzi³a? Tak czy inaczej: wywabiaæ bakterie wod± utlenion± i ¶ci±gaæ ichtiolem. I mo¿e nie czekaæ z lekarzem... W koñcu to dziecko.
A na bóle pomaga zwyk³y Panadol, lub cokolwiek z Paracetamolem. Mo¿esz jej daæ co¶ na Ibuprofenie, dzia³a przeciwbólowo i do tego jeszcze przeciwzapalnie, choc nie tak szybko jak Paracetamol.
Trzymajcie siê! Relacjonujcie na bie¿±co!!! pa!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Edzia

 • Wiadomości: 17
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 07, 2006, 16:11:33 »
OSPA?  Jeszcze tego nam brakuje. Ale to chyba raczej nie to. Z tego co pamiêtam, to chrostki przy ospie swêdz± a nie bol±.  Te¿ wydaje mi siê, ¿e to jaki¶ ropniak.  Poczekamy, zobaczymy i lekarza pewnie te¿ odwiedzimy.  Prosze, prosze, jakie mi rymy wychodz±.  :grin:  Pozdrowionka.

Offline julola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 301
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 07, 2006, 21:29:52 »
Na blizny ponoæ dobry jest contracubex (chyba tak siê to pisze)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 08, 2006, 07:49:41 »
Cytat: "julola"
Na blizny ponoæ dobry jest contracubex (chyba tak siê to pisze)


O! Dziêki!! Ja próbujê Cepanem. Taka polska ma¶æ cebulowa. Niestety, smarowanie siê w ci±gu dnia odpada (zapach!!!).
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 08, 2006, 09:27:41 »
Ospa to najpierw atakuje plecy i brzuch, a na nogach to na koñcu krostki wyskakuj±. Co¶ o tym wiem :D:D:D:D
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Edzia

 • Wiadomości: 17
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 08, 2006, 11:30:33 »
Ta ma¶c to CONTRACTUBEX.  Nie jest tania ale rewelacyjna!  Polecam, sama wypróbowa³am i super dzia³a, powoli, ale efekty s±!

Offline Bia³a

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 622
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 23, 2007, 17:24:56 »
Nie wiem jak siê maj± czyraki i ropnie do cukrzycy, ale na pewno przy cukrzycy jest o wiele trudniej je wyleczyæ.

Sama mia³am ropnie w styczniu. Równocze¶nie pojawi³y siê pod pachami i w pachwinie. Dalacin w ogóle na mnie nie dzia³a³, wiêc lekarz (chirurg o wygl±dzie rze¼nika  :shock: ) wzi±³ siê za "krojenie" mnie. Bola³o przokropnie, nie mog³am siê ruszaæ, a codziennie musia³am je¼dziæ na zmiane opatrunku. Wiecie jaka by³am za³amana? Na poczatku lutego mia³am studniówkê. Musia³am siê pojawiæ z opatrunkiem, niewielkim, ale zawsze. No i wci±¿ bola³o. W sumie na zmianê opatrunków je¿dzi³am prawie pó³tora miesi±ca... Do tej pory mam kilka blizn po naciêciach.
A cukry podczas leczenia skaka³y jak szalone.
Lekarze mówili, ¿e to wziê³o siê albo przez przeziêbienie, albo depilacjê. Zosta³am bardzo okrzyczana, ¿e przy cukrzycy biore siê za golenie... ¿e cukrzycy maj± bardzo wra¿liw± skórê itp. Nie wiem jak to jest, ale z depilacji nie zrezynuje....

Cepan mi na blizny nie dzia³a, zreszt± te pod pach± s±... nie wiem jak to uj±æ... nie takie g³adkie, ale widaæ troszkê g³êbokie naciêcia  :roll:

Mam nadziejê, ¿e nigdy mi siê nic wiêcej takiego nie pojawi!
"By³o mnie s³uchaæ" - raz zdrowie rzek³o.
Chcia³am odpowiedzieæ...
lecz zdrowie uciek³o

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 23, 2007, 22:12:47 »
Cytat: "Bia³a"
Zosta³am bardzo okrzyczana, ¿e przy cukrzycy biore siê za golenie... ¿e cukrzycy maj± bardzo wra¿liw± skórê itp. Nie wiem jak to jest, ale z depilacji nie zrezynuje....


Taaa najlepiej do wszystkiego mieszac cukrzyce. Nie przesadzajmy.
Ja rownie¿ depiluje bo nie wyobra¿am sobie inaczej funkcjonowac ... fe ;)
Poza goleniem bawi³am sie tez woskiem, laserem ... i golenie jest naprawde najmniej urazowe ... najmniej bolesne (i niestety najmniej trwa³e ;) )
U mnie nigdy z tego powodu nie by³o jaki¶ specjalnych problemów ...  :roll:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 24, 2007, 07:39:11 »
No co¿... ja te¿ jestem za goleniem. Ale fakt faktem, ¿e powstaj± wtedy mikro urazy. Mnie pierwszy "czyrak" zacz±³ siê budowaæ w³asnie pod pach±... Piszê w cudzys³owie, bo wtedy uda³o siê go rozgoniæ zanim siê jeszcze wybudowa³. Tak¿e stuprocentowej pewno¶ci, ¿e to od tego siê zaczê³o nie mam.
Czyta³am co nieco i gdzie niegdzie o "szczepionce na czyraki". Niestety nic takiego konkretnie nie ma!! Bo nigdy nie wiadomo jaka bakteria akurat nas zaatakuje. Mnie lekarz próbowa³ przekonaæ do szczepionki Rybomunyl. Ale wyczyta³am, ¿e to na nawracaj±ce siê zapalenia migda³ków. Poza tym kuracja jest d³uga - zdaje siê, ¿e ponad pó³ roku, i do¶æ droga - miesiêcznie ok. 70 / 100 z³. Przy czym nikt nie da gwarancji, ¿e zaszczepiê siê na odpowiedni± bakteriê, bo przecie¿ bakteriogramu robionego nigdy nie mia³am. Tak¿e ja z tego szczepienia zrezygnowa³am. Nie widzê sensu uodparniaæ siê w ciemno. Ot, taka walka z wiatrakami.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline betina_t

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 403
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 27, 2007, 23:12:38 »
oj, pamietam swoje czyraki. Mia³am wtedy 7 lat i pojawia³y siê na po¶ladkach, by³o bardzo bole¶nie siedzieæ :( pamietam ¿e mama sadza³± mnie na kole do p³ywania bo jêcza³am z bólu. W wakacje duzo siedzia³am w wodzie górskiej i lekarz powiedzia³ ¿e przyziebi³am siê, a potem by³o bolesne wyciskanie nozyczkami u chirurga. pamietam ten ból do dzi¶.
Karolka lat, 12,5;)
"Silni wygrywaj± ze s³abymi, inteligentni z silnymi"

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 03, 2008, 10:03:12 »
Ja z uporem maniaka nadal szukam czego¶ na wszelakie zaka¿enia bakteryjne. G³ównie o czyraki chodzi. Wprawdzie ju¿ dawno nie mia³am ¿adnego, ale ze dwa razy co¶ mnie zaczyna³o mêczyæ... i od razu atakowa³am antybiotykami.
Ostatnio us³ysza³am o AUTOHEMO. Auto-szczepionka. W³asn± krew ¿yln± wstrzykuje siê domiê¶niowo. Niestety, poza drobnymi wzmiankami, nic sensownego w necie nie mogê znale¼æ. Mo¿e kto¶ z Was o tym s³ysza³? Czy to faktycznie mo¿e byæ skuteczne? W jakim stopniu mo¿e byæ szkodliwe?
Wiem, ¿e to "stara" metoda. Z jakiego¶ powodu musia³a odej¶æ w zapomnienie... ale wiem, ¿e medycy starszej daty nadal o niej co¶ tam wiedz±, a niektórzy nawet stosuj±.
Szczególna pro¶ba do Moniki: bo Ty masz praktyki w ró¿nych o¶rodkach medycznych. Mog³aby¶ popytaæ?!? Oczywi¶cie je¶li ktokolwiek wie cokolwiek w tym temacie, to te¿ poproszê o info.
Z góry dziêki!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline laurence

 • Wiadomości: 13
  • Zobacz profil
Czyraki, ropniaki i inne paskudztwa...
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 27, 2009, 19:06:03 »
Czy kto¶ mo¿e mia³ takie oto objawy: dziwna plama na nodze, na brzegach jakby guzki w ¶rodku lekko siny kolor. Nie boli ale wygl±da dosyæ paskudnie.
Córka ma to od miesi±ca, pani dermatolog nie powi±za³a tego z cukrzyc±. Zaleci³a smarowanie alantanem. Ale od miesi±ca nie ma ¿adnej poprawy. Jutro mam wizyte u innego dermatologa, zobaczymy czy stwierdzi co¶ innego i czym ka¿e smarowaæ.
Proste obliczanie WW i WBT:
http://wymienniki.dladiabetyka.pl/