Autor Wątek: Zepsuta pompa !!!  (Przeczytany 37977 razy)

Offline nAGER

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 339
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 14, 2010, 12:19:54 »
Cytat: "pinczerka"
Nager, ale Ty to ju¿ jako¶ strasznie d³ugo czekasz na tê pompê, czy to mi siê tylko wydaje?

Nie, nie wydaje Ci siê. Zepsut± pompê wys³a³em do naprawy i powiedzia³em, ¿e je¿eli bêdzie pompa zastêpcza, której nikt nie potrzebuje "na wczoraj" to mog± mi j± podes³aæ.
Wole, ¿eby dzieci i bardziej potrzebuj±cy dostali pompê w pierwszej kolejno¶ci, a Ja na penach dam sobie radê :)

Wczoraj zadzwonili, ¿e pompa zosta³a wys³ana, wiêc czekam.

Czepialski pinczerek  :mrgreen:
Nerwowa reakcja na krytykê wcale nie k³adzie jej kresu - wrêcz przeciwnie, rodzi w oceniaj±cym przekonanie, ¿e ma racjê w tym, co mówi.

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 14, 2010, 13:25:13 »
Cytat: "nAGER"


Czepialski pinczerek  :mrgreen:
E tam, jaki czepialski :D :D Po prostu wydawa³o mi siê, ¿e jak opisujesz o z³o¶liwo¶ciach "kolegi" z Twojej pracy, i ¿e dajesz sobie zastrzyki, to my¶la³am, ¿e na tych penach "¶migasz" przynajmniej ze 2 tyg. Sorki :D
Jagoda wa¿y 2 kg ju¿, ale to tak fajnie wygl±da, Magda ma³a, brzuch wielki w porównaniu z jej figurk±. W³a¶nie taka ma³a niby nie jest(ta Jagoda), dlatego mam nadziejê, ¿e wszystko dobrze siê u³o¿y :) Dziêki za s³owa otuchy, pozdrowiê j± przy okazji :)
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline nAGER

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 339
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 14, 2010, 13:54:07 »
Cytat: "pinczerka"
Sorki :D

Bukiet bia³ych ró¿, i o wszystkim zapomnê  :D
Nerwowa reakcja na krytykê wcale nie k³adzie jej kresu - wrêcz przeciwnie, rodzi w oceniaj±cym przekonanie, ¿e ma racjê w tym, co mówi.

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 14, 2010, 13:59:44 »
Anula, starsznie wysoka jeste¶ :) Wydawa³o mi siê, ¿e moja 10- letnia córka maj±c 140 cm jest wysoka...  :shock:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #34 dnia: Październik 14, 2010, 14:46:58 »
Tak nam siê wydaje. Z tym , ¿e ja jestem ju¿ za wysoka. :))
Rosnê masakrycznie. W tamtym miesi±cu mialam 155, a w tym z czapk± mam 157..
W lipcu mia³am tylko 152!!
Z tym, ¿e Buniu, ja mam 10 lat, i 8 miesiêcy:)

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #35 dnia: Październik 14, 2010, 17:56:01 »
A¿ strach pomysleæ, ¿e za rok moja Ania mo¿e byæ taka wysoka...  :roll:  Co prawda przez po³ roku uros³a 6 cm i pani doktor by³a w szoku, wagowo te¿ jej siê przyt³o 4 kg, ale ja chyba nie chcê, ¿eby tak strasznie ros³a!  :?
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #36 dnia: Październik 14, 2010, 17:59:01 »
U mnie to ³adnie wygl±da ;] Bunia;]
i wcale nie jestem wyro¶niêt± koz± ;]
bo wa¿ê 38 kilo, i nie wygl±dam na chudzinkê.. 4 fale t³uszczu mam na brzuchu ;]

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #37 dnia: Październik 14, 2010, 18:37:56 »
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"
Sorki :D

Bukiet bia³ych ró¿, i o wszystkim zapomnê  :D

:P :P
A to nie powinno byæ odwrotnie :D - ch³opak dziewczynie? :P :D
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline nAGER

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 339
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #38 dnia: Październik 14, 2010, 23:31:27 »
Cytat: "pinczerka"
A to nie powinno byæ odwrotnie :D - ch³opak dziewczynie? :P :D

Teoretycznie tak, ale w drug± stronê te¿ mo¿na - chyba nie odbierzesz mi tej przyjemno¶ci przyjmowania bukietu z Twych r±k?  :D
Nerwowa reakcja na krytykê wcale nie k³adzie jej kresu - wrêcz przeciwnie, rodzi w oceniaj±cym przekonanie, ¿e ma racjê w tym, co mówi.

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #39 dnia: Październik 15, 2010, 07:42:03 »
Cytat: "bunia"
ale ja chyba nie chcê, ¿eby tak strasznie ros³a!
Buniu!Tylko siê cieszyæ,bo to znaczy,¿e cukrzyca nie zaburza jej naturalnego wzrostu :)  :)  :)
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 15, 2010, 12:57:03 »
Od urodzenia by³am grubaskiem i du¿ym dzieckiem:D
Ros³am i ros³am, hehe :D
PS: Jak siê urodzi³am, wa¿y³am 3700 i chyba 58 cm.:)

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 15, 2010, 13:18:33 »
Moja Ania jak siê urodzi³a mia³a 3850 g i 57 cm i nie by³a wcale grubaskiem. :) Zawsze by³a "akuratna".   :D  Teraz ma 140 cm i wa¿y 34 kg, wiêc nadal nie jest "t³u¶ciutka".  :twisted:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Anula5

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 825
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 15, 2010, 14:02:05 »
Bunia , dzieci ró¿nie dorastaj±:)
Mi cukrzyca nie przyhamowa³a wzrostu. ;) Nawet go przy¶pieszy³a, bo przed zachorowaniem ze wzrostem by³am w 25 centylu, teraz jestem powy¿ej 96.:)
Z wag± te¿. Po zachorowaniu rok, centyl 3. Pó¼niej tak dobi³am, ¿e mam 75. :)

[ Dodano: Pi± Pa¼ 15, 2010 2:02 pm ]
Ania przy mnie jest t³u¶ciutka:) ja mam 157, i 38 kilo, a wygl±dam uroczo grubo :D

Offline pinczerka

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1522
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 15, 2010, 14:14:23 »
Cytat: "nAGER"
Cytat: "pinczerka"
A to nie powinno byæ odwrotnie :D - ch³opak dziewczynie? :P :D

Teoretycznie tak, ale w drug± stronê te¿ mo¿na - chyba nie odbierzesz mi tej przyjemno¶ci przyjmowania bukietu z Twych r±k?  :D

Chyba trochê odbiegli¶my od tematu zepsutej pompy :P :D
No jasne, ¿e nie chcê Ci odbieraæ tej przyjemno¶ci :D :D Ale to tak przez Internet, mam rozumieæ? :P
"¯yj, z ca³ych si³, i u¶miechaj siê do ludzi, bo nie jeste¶ sam... "
Pompa Dana Diabecare R, wk³ucia Easy Release II 7mm

Offline nAGER

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 339
  • Zobacz profil
Zepsuta pompa !!!
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 15, 2010, 18:06:58 »
Cytat: "pinczerka"

Chyba trochê odbiegli¶my od tematu zepsutej pompy :P :D

No wiêc "dobiegaj±c" do tematu, chcia³em napisaæ, ¿e nadal czekam na pompê zastêpcz±  :D

Cytat: "pinczerka"
No jasne, ¿e nie chcê Ci odbieraæ tej przyjemno¶ci :D :D Ale to tak przez Internet, mam rozumieæ? :P

Przez Internet?
Fakt faktem, dziêki dostêpowi do internetu mo¿emy dzisiaj zrobiæ wszystko, ale bukiet, orkiestra i dobra kolacja nie uda siê przez internet  :grin:
Nerwowa reakcja na krytykê wcale nie k³adzie jej kresu - wrêcz przeciwnie, rodzi w oceniaj±cym przekonanie, ¿e ma racjê w tym, co mówi.