Autor Wątek: Cukrzyca i ³uszczyca  (Przeczytany 26396 razy)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #30 dnia: Maj 04, 2006, 23:39:01 »
Cytat: "Kucka"
rodzice tak sie przejeli ze odrazu za³atwili jej nauczanie w domu choc wszyscy dooko³a tego odradzali...


Oj, ja te¿ mia³am ochotê zamkn±æ to swoje dzieciê w domu..... Dobrze, ¿e trafi³am na takich m±drych, co mi pokazali, ¿e wcale tak nie musi byæ :D
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #31 dnia: Maj 05, 2006, 07:01:56 »
i tak Kucka trzymaæ :!:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #32 dnia: Maj 05, 2006, 10:50:02 »
He! He! Pamiêtam jak moja mama panikowa³a... Nie wolno mi by³o wychodziæ nawet przed blok na podwórko... Ech!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Pola

 • Wiadomości: 13
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #33 dnia: Maj 05, 2006, 19:04:24 »
hehe u mnie tam ¿adnej paniki nie by³o... tylko ca³y czas podejrzenia i zdziwienie co to mo¿e byæ....A ¿e ³uszczyca przez d³ugi czas wystêpowa³a tylko na skórze g³owy to nie by³o takie widoczne. Czasem tylko kto¶ zwraca³ uwage: ale ty masz du¿y £UPIE¯! hehe Sympatyczne :lol:

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 05, 2006, 21:01:53 »
MO¿e to nie do tematu ale ciagn±c Wasz tok my¶lenia to..... moje ¿yciê od roku zmieni³o siê mieszkam w malutkiej wiosce 200 mieszkañców w górach gdzie ka¿dy ka¿dego zna i moja Weronika jest szczê¶liwa nie boi siê wyj¶æ sama na rower pojechaæ do koników
(oddalonych o 400 m) czy i¶æ na plac zabaw lub w górki, do naszych winnic zanie¶æ II sniadanie tacie  itd Kiedy¶ my¶la³am ¿e jest to nienormalne wypu¶ciæ ja sam± a co z cukrzyc±...???? Teraz wiem ¿e musimy zyæ normalnie i nie mogê ¿yæ z terrorem ¿e jak wyjdzie to zaraz padnie z powodu hipo Staram siê aby zawsze mia³a przy sobie glukozê i w przypadku kiedy siê ¼le poczuje ma braæ bez robienia badania. My¶lê, ¿e jest szczê¶liwa przynajmniej na tak± wygl±da a cukrzycê starm sie traktowaæ jak co¶ normalnego a nie przeszkodê w naszym ¿yciu i przynajmniej w naszym przypadku to skutkuje.
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 05, 2006, 21:05:10 »
Aga, tak trzymaj :)
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 06, 2006, 09:57:20 »
My¶lê, ¿e to zawsze jest dla rodziców najtrudniejsze: zaufaæ w³asnemu dziecku, ze bêdzie za siebie odpowiedzialne.
Nie jest to tylko problem dzieci z cukrzyc±, ale w ogóle...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 06, 2006, 10:00:45 »
Moje dziecko jest jeszcze w tym wieku, ¿e nie muszê mieæ wyrzutów sumienia, nie puszczaj±c go samopas ;)  :lol:  :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #38 dnia: Maj 06, 2006, 10:02:48 »
Ale ju¿ siê zacznij przygotowywaæ, ¿e siê w koñcu wyrwie...
do Gliwic na przyk³ad... ;-)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Ela

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 01, 2006, 19:01:11 »
A ja naczyta³am sie o tej ³uszczycy i wpad³am w pop³och, ¿e mój Pieæka te¿ j± ma bo zauwa¿y³am plamki chropowate, a gdzie niegdzie zaró¿owione. Ale na szczê¶cie leka¿ stwierdzi³, ze to mu na ³uszczycê nie wygl±da i da³ ma¶æ oraz p³yn do k±pieli. :lol:  :lol:
Ela mama s³odkiego Piotrusia

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 01, 2006, 20:34:01 »
Ojjjj Elu... z do¶wiadczenia powiem ci ze ja jak mia³am pocz±tki ³uszczycy ( a mia³am wtedy 4 latka) to lekarka leczy³a mnie na wszystko tylko nie na ³uszczyce :) Dogl±daj tych miejsc i uwa¿aj zeby nie wyskoczy³y nowe... a je¿eli sie zrobi± to idz znowu do lekarza i popro¶ o badania.. nie pamietam jak to sie nazywa³o ale zdrapuje sie ¿yletk± czy czym¶ ostrym kawa³ki tych "chorych" miejsc i daje sie to do badania :) Jak co¶ to s³u¿e pomoc± :) na gg albo pw :) Ale mam ogromn± nadzieje ze nei bêde musia³a ci pomagac w sprawie ³uszczycy.. brrr... :)
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 02, 2006, 07:13:03 »
U mnie tez nie wykryto odrazu ... wrecz wmawiano mi ze to ... lupiez  :? A ³uszczyce wykluczano ...
Dopiero po badaniu wycinka wysz³o co to tak naprawde jest

Miejmy nadzieje ze Wam przejdzie i nie wroci  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 02, 2006, 13:50:00 »
No w³asnie to sie nazywa badanie wycinka skóry :D
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline Duchhhh

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 418
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 02, 2006, 16:44:15 »
Witam

A dok³adnie mówi±c badanie wycinka jakiejkolwiek tkanki nazywa siê badaniem HISTOPATOLOGICZNYM

Pozdraiam :D
[you] "B±d¼ przy mnie na dobre i na z³e,
 Przyrzekam tym samym odwdziêczê siê."... (w³asne)

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Cukrzyca i ³uszczyca
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 21, 2006, 11:26:24 »
Biedroneczki.. potrzebuje rady :) Ostatnio od jakiego¶ tygodnia albo d³u¿ej strasznie mnie £ wysypuje... na rêkach, ramionach i nogach. Nie wiem czemu :( Zawsze jak sie robi³o ciep³o to £ mi robi³a sie bladasza, ³adnie schodzi³a a tu nagle taki wysyp.. :( nie wiem czym to jets spowodowane... zawsze mnie wysypywa³o do stresu ale teraz.. ?? help..
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)