Autor Wątek: Wyrostek  (Przeczytany 13667 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Wyrostek
« dnia: Maj 22, 2005, 01:22:59 »
Wrzuce pierwszy temat w nowym dziale :D:D:D:D

Jak to jest u s³odkich z wyrostkiem? Czego siê mo¿na spodzieewaæ? Ostatnio znajoma pojecha³a z wielkimi bólami do szpitala. I pomy¶la³am co by by³o gdybym to mnie dopad³o. Niby choroba nie skomplikowana, ale nie wiem jak by siê cukry zachowywa³y> Ja mam jeszcze wyrostek zdrowy. Jeszcze nie oznacza zawsze. I tak z ciekawo¶ci pytam


pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 22, 2005, 08:40:44 »
Zdaje mi siê, ¿e by³oby kiepsko... 1. u cukierków gorzej goj± siê rany, 2. by³by problem z karmieniem do¿ylnym, bo co?? pod glukoze Ciê pod³±cz±?? 3. Po wyciêciu wyrostka trzeba stosowaæ jak±¶ dietê, jakby nasz ju¿ nie wystarczy³a :P:P:P Jedyny wniosek jaki mi siê nasówa to: dbaj o swój wyrostek, robaczek chce ¿yæ :wink:  :wink:  :wink:
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2005, 16:00:17 »
Cytat: "Agniesia"
2. by³by problem z karmieniem do¿ylnym, bo co?? pod glukoze Ciê pod³±cz±??


dok³adnie ... pod glukoze  :?  Wprawdzie akurat wyrostka nie mia³am usuwanego ... ale mia³am inne zabiegi ... i dozylne dozywiane niestety niejednokrotnie. Wygl±dalo to troche nieciekawie bo ... w rece 2 wenflony (raz nawet 3  :shock:  :shock:  :shock: )
I tak z jednej strony kapie glukoza dozylnie, a z drugiej w pompie tez dozylnie leci insulina ... wsumie ma³o przyjemne, ale jesli dobrze ustawia dawki to poziomy s± ok  :wink:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 22, 2005, 21:09:16 »
...

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 22, 2005, 22:19:47 »
Cytat: "ARTUR"
Cytat: "Agniesia"
3. Po wyciêciu wyrostka trzeba stosowaæ jak±¶ dietê,[/b] :wink:  :wink:  :wink:

Serio ? mój   kuzyn mia³ wycinany wyrostek i nie ma ¿adnej diety :roll:


¯adnej konkretnej diety nie trzeba. Tylko kilka dni po operacji: co¶ lekkostrawnego, ¿eby nie przeci±¿aæ organizmu. Przypominam, ¿e cz³owiekowi WYROSTEK NIE JEST DO NICZEGO POTRZEBNY!!! Jest organem szcz±tkowym, który pozostawi³a nam ewolucja po przodkach. Jak by¶my wyl±dowali nieco ni¿ej w drzewie genealogicznym, to kto wie... Zaj±com i królikom jest np. bardzo potrzebny w trawieniu pokarmów. Ale czy podobn± funkcjê spe³nia³ kiedykolwiek u nas? Uczeni nadal siê spieraj±.
Fakt jest faktem: jest to jedyny narz±d, którego mo¿na siê pozbyæ bez ¿adnych konsekwencji. No, nie biorê oczywi¶cie pod uwagê trudno goj±cych siê ran po operacji... Pozdrawiam tych z wyrostkiem, i tych bez... Ewa. Dziêki Bogu jeszcze kompletna. :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 22, 2005, 22:34:00 »
Cytat: "ARTUR"

Serio ? mój   kuzyn mia³ wycinany wyrostek i nie ma ¿adnej diety :roll:

A to dziwne, bo kolega z klasy mia³ wycinany ostatnio wyrostek i czego¶ tam nie móg³ przez jaki¶ czas je¶æ. Ale co¿: co szpital to obyczaj  :wink:  :wink:  :wink:
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 28, 2006, 20:50:09 »
Co do wyrostka to niedawno bylam z moim synkiem w szpitalu , bo podejrzewali zapalenie wyrostka. Tam nam powiedzieli ,¿e jesli by nie mia³ cukrzycy to ju¿ by go wzieli na stó³, a ¿e ma to oni wal± rozgoniæ go antybiotykami. Szpital nie wiedzia³ nic  o pompie insulinowej, mi nie pozwolili zostaæ z dzieckiem bo oddzia³ w remoncie i sami nie wiedzieli co maja z nim zrobiæ. Wkoñcu zadzwonilam do mojej pani doktor i ona zdecydowa³a sie wzia¶æ go do "naszego" szpitala na diabetologie . Tam zosta³ jeszcze raz zbadany i zosta³y mu pod³±czone kroplówki : antybiotyk do¿ylnie plus glukoza  bo przez 3 dni mia³ byæ bez jedzenia na wypadek operacji któr± by przeprowadzi³ szpital który niezabardzo lubi operowaæ cukrzyków a na pompie to ju¿ wogóle . Na szczê¶cie wyrostek siê uspokoi³ i mogli¶my wróciæ do domciu. Na sam koniec taka ciekawostka któr± powiedzia³ mi chirurg: ¿e najlepiej dla cukrzyków aby mieli wyrostek bo podobno jak pokazuja ostatnio badania ludzie z wyrostkiem ¿adziej choruja .  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 28, 2006, 22:16:25 »
Hmmm... Ja mia³am "przygodê z wyrostkiem" jakie¶ 10 lat temu. I w "moim szpitalu" tzn. na tzw. rejonie nie mieli ¿adnych, ale to ¿adnych obiekcji ¿eby mnie pokroiæ. Chcieli to zrobiæ nad wyraz chêtnie i nad wyraz szybko. Co by³o o tyle przykre, ze jeszcze kilka lat wcze¶niej by³am ciekowostk± w owym obiekcie jako "dziecko chore na cukrzycê". Nie chcieli  tam braæ siê za wyregulowanie cukrzycy i szybko (po ok. 2-ch godzinach) "sprzedali" mnie na Sporn± w £odzi...
Tak, czy inaczej - wracaj±c do tematu - pokroiæ siê nie da³am. :) Aczkolwiek ów wyrostek odzywa mi siê od czasu do czasu... Tak przeciêtnie raz na dwa lata. Tylko ¿e tak do koñca i naprawdê, to nikt nigdy nie by³ do koñca przekonany, ¿e to naprawdê atak wyrostka, a nie np. "babskie sprawy"...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 29, 2006, 11:41:44 »
Cytat: "emh"
Tylko ¿e tak do koñca i naprawdê, to nikt nigdy nie by³ do koñca przekonany, ¿e to naprawdê atak wyrostka, a nie np. "babskie sprawy"...


W³asnie ... ponad 4 lata temu krótko po wykryciu cukrzycy ... na oddziale diabetologicznym ...jedna z  lekarek zastanawia³a sie czy bole ktore mam s± spowodowane wyroskiem ...
Po badaniach (USG, TK) wysz³o ze to nie wyrostek trzeba operowac ... a jajnik  :roll:

Co do wszelkich zabiegów, operacji itp. Do czasu az nie przekroczy³am 18 nie by³o problemów z hospitalizacj± itp. Potem ... niestety lekarze sie boj±, nie znaj± siê na cukrzycy ... na pompie ... odk³adaj± wszystko na tyle na ile mozna ... takjakby zwlekanie co¶ mia³o rozwi±zac.   :roll:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 29, 2006, 15:56:29 »
Monika! Kiedy chcieli mnie kroiæ, to ja zdaje siê ju¿ by³am pe³noletnia... Za to dopóki by³am "dzieckiem z cukrzyc±", to w moim szpitalu wrêcz bali siê mnie dotkn±æ!!!
A numer z operacj± na wyrostek skoñczy³ siê w³a¶nie tym, ¿e zaczê³o mnie kuæ z lewej strony a przesta³o z prawej... Aczkolwiek badanie USG nic, ale to absolutnie nic wtedy nie wykaza³o... Ja ba³am siê i operacji i szpitala. Bra³am antybiotyki i co¶ tam rozkurczowego i jako¶ siê rozesz³o "po ko¶ciach"...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 29, 2006, 17:26:02 »
z tym krojeniem to prawda..
u mnie od czasu do czasu odzywa siê wrastaj±cy paznokieæ, bolesna sprawa :?
jak do tej pory (dopóki nie zachorowa³am) regularnie chirurg wycina³ mi ten paznokieæ i mia³am spokój, teraz odk±d wie ¿e jestem chora, nie chce, woli mnie leczyæ ma¶ciami, zasypkami itp itd, bo sie boi infekcji.........
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 29, 2006, 20:20:34 »
Cytat: "emh"
dopóki by³am "dzieckiem z cukrzyc±", to w moim szpitalu wrêcz bali siê mnie dotkn±æ!!!


hmm ... moze to dlatego ze w "moim szpitalu" wszystko by³o na miejscu...chirurgia, onkologia, diabetologia, pediatria, OIOM ... i jeszcze inne. WIec w razie czego by³o sie kogo poradziæ. W tej chwili ... diabetolog jest tylko (a raczej az) pod telefonem ... i poprostu "troche" sie boj±.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 30, 2006, 08:07:18 »
Wiesz, w szpitalu w Pabianicach te¿ teoretycznie jest poradnia diabetologiczna... Nie wiem jak to wygl±da teraz, ale jeszcze z 5 lat temu mieli dos³ownie zerowe pojêcie o insulinach...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Joasto

 • Wiadomości: 20
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 30, 2006, 10:56:11 »
emh napisa³a: Przypominam, ¿e cz³owiekowi WYROSTEK NIE JEST DO NICZEGO POTRZEBNY!!! A ja wyczyta³am, ¿e  wyrostek pe³ni podobn± funkcjê co migda³ki.

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 30, 2006, 11:53:47 »
Mój wyrostek sobie lekarz poogl±da³ 'na ¿ywca' przy okazji cesarki. Poogl±da³ i zaszy³. Wiem, ¿e te 5,5 roku temu wygl±da³ rewelacyjnie ;) :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia