Autor Wątek: Zagadka matematyczna  (Przeczytany 12289 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« dnia: Kwiecień 22, 2005, 19:26:01 »
Zadam Wam zagadke matematyczn±:

Jest 12 kulek i waga szalkowa.
11 kulek ma tak± sam± wage, a 12 jest albo ciê¿sza albo l¿ejsza. Tego nie wiemy
Mamy 3 warzenia.
Zagadka polega na znalezieniu tej nieprawid³owej wagowo kulki spo¶ród 12 w trzech warzeniach. Mo¿na k³a¶æ na szalkach ile siê chce kulek i jak siê chce. Wa¿ne ¿eby siê "wyrobiæ" w trzech wa¿eniach.

Jak kto¶ tego nie zna, a chce pogówkowaæ to ta zagadka siê nadaje i to bardzo. Ja odpowied¼ ju¿ znam  :D  :D  :D  :D  :D  :520:  :520:  :520: . My¶la³em baaardzo d³ugo nad ni±.

ps. nie wiem czy nie pogmatwa³em troszke opisuj±c t± zagadke. Wydaje mi siê, ¿e jest przejrzy¶cie napisanePozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2005, 20:38:13 »
Je¶li kto¶  chce sam wpa¶æ na rozwi±zanie - niech nie czyta mojej odpowiedzi poni¿ej :grin:
K³adziemy na wagê po 6 kulek z obu stron , je¶li jaka¶ jedna grupa przewa¿y drug± stone , bierzemy te 6 kulek rozdzielamy na kolejne ( po 3 z obu stron ), potem bierzemy dwie kulki z pozosta³ych 3  i k³adziemy na szalce. Je¶li bêda w równowadze - l¿ejsza jest ta trzecia

Tylko ¿e w tym zadaniu nie wiadomo o któr± kulke chodzi l¿ejsz± czy ciê¿sz± ja da³em rozwi±zanie na ciê¿sz± :o

Jest to tylko 1 sposób z wielu , tam mi siê wydaje

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2005, 21:45:17 »
ZAGADKI? Proszê bardzo!!!
3 kury znosz± w ci±gu 3 dni 3 jajka. Ile jajek zniesie 12 kur w ci±gu 12 dni?
U¶ciski!!! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2005, 00:12:03 »
Cytat: "ARTUR"
Je¶li kto¶  chce sam wpa¶æ na rozwi±zanie - niech nie czyta mojej odpowiedzi poni¿ej :grin:

K³adziemy na wagê po 6 kulek z obu stron , je¶li jaka¶ jedna grupa przewa¿y drug± stone , bierzemy te 6 kulek rozdzielamy na kolejne ( po 3 z obu stron ), potem bierzemy dwie kulki z pozosta³ych 3  i k³adziemy na szalce. Je¶li bêda w równowadze - l¿ejsza jest ta trzecia

Tylko ¿e w tym zadaniu nie wiadomo o któr± kulke chodzi l¿ejsz± czy ciê¿sz± ja da³em rozwi±zanie na ciê¿sz± :o

Jest to tylko 1 sposób z wielu , tam mi siê wydaje


chodzi o to jakie by¶ rozwi±zanie nie wzi±³ to zawsze musi wyj¶æ dobrze. Od pocz±tku do koñca        ¬leeeeeeeeee :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:

Cytat: "emh"
ZAGADKI? Proszê bardzo!!!
3 kury znosz± w ci±gu 3 dni 3 jajka. Ile jajek zniesie 12 kur w ci±gu 12 dni?
U¶ciski!!! Ewa.


Najprostsza odpowied¼ to 12! Ale czuje tutaj podpuche  :)  :)  :)  :)

Zniesie ile uniesie
 ;)  ;)  :roll:  :twisted:  :lol:  :D
36 :?: :?:

Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2005, 07:51:24 »
...

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2005, 11:31:28 »
Jest ¼le poniewa¿ nie wiadomo czy jest kulka ciê¿sza czy l¿ejsza. Sk±d wiedzia³e¶ któr± szóstke wzi±¶æ. Przy wa¿eniu 6/6 kulek nigdy nie bêdzie równowagi. Ten ruch jest wogóle niepotrzebny.


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 23, 2005, 11:45:15 »
Cytat: "emh"
ZAGADKI? Proszê bardzo!!!
3 kury znosz± w ci±gu 3 dni 3 jajka. Ile jajek zniesie 12 kur w ci±gu 12 dni?
U¶ciski!!! Ewa.


Najprostsza odpowied¼ to 12! Ale czuje tutaj podpuche  :)  :)  :)  :)

Werty, to nie podpucha, to czysta matematyka!!! Ale na razie czekam dalej na Wasze pomys³y co z tymi nioskami. :D U¶ciski! Ewa.

[ Dodano: Sob Kwi 23, 2005 11:47 am ]
P.S. Co¶ mi siê tu ¼le przekopiowa³o... A mo¿e nie da siê cytowaæ kogo¶, kto ju¿ cytuje...?
Tak czy inaczej: liczê na to, ¿e zajarzycie o co chodzi. Zarówno z moim kopiowaniem, cytowaniem Wertego, jak i z moimi kurkami...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline ARTUR

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 101
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 23, 2005, 12:54:56 »
...

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 23, 2005, 13:24:31 »
Cytuj
Je¶li kulka jest l¿ejsza to bêdzie wy¿ej , wiêc bierzesz te 6 kulek co jest wy¿ej na szali


Ale nadal Ci pisze ¿e nie wiadomo czy jest ciê¿sza czy l¿ejsza. I nie wiesz któr± 6 wzi±¶æ.

Cytuj

Albo inaczej
dzielimy 12 kulek na 3 czê¶ci po 4 kulki
1. 4k - 4k -jest równowaga to wiadomo ¿e wszystkie s± równe
2. wiêc bierzemy pozosta³e 4 kukli rozdzielamy je po 2 ( je¶li jaka¶ strona przewa¿y drug± to znaczy ¿e tam jest ciê¿sza kulka ....

 :arrow:  A co je¶li nie masz równowagi? Co dalej

 :arrow: 2k-2k hmmm z tego nie wyjdziesz do poprawnej odpowiedzi. Wiadomo ¿e która¶ strona przewa¿y. Z jednej strony masz takie same, a z drugiej jedn± dobr± a drug± albo l¿ejsz± albo ciê¿sz±


pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 23, 2005, 13:30:02 »
A moja ferma przesta³a Was interesowaæ!?! Ja siê tak nie bawiê!!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:   :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: :lol:  :lol:
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 23, 2005, 18:12:43 »
Ale¿ Ewo oczywi¶cie ¿e nas interesuje. Ja w po¶cie wy¿ej da³em 2 odpowiedzi, a ty zauwa¿y³a¶ tylko jedn± :cry:


pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 23, 2005, 18:36:06 »
O raaaaany takie zagadki nie dzisiaj nieee dzisiaaaaj please!!!
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 24, 2005, 03:29:26 »
Cytat: "emh"
ZAGADKI? Proszê bardzo!!!
3 kury znosz± w ci±gu 3 dni 3 jajka. Ile jajek zniesie 12 kur w ci±gu 12 dni?
U¶ciski!!! Ewa.


Najprostsza odpowied¼ to 12! Ale czuje tutaj podpuche  :)  :)  :)  :)

Zniesie ile uniesie
 ;)  ;)  :roll:  :twisted:  :lol:  :D
36 :?: :?:

Pozdrawiam:
Piotrek[/quote]


Werty! Widzia³am owo 36!!! To z³a odpowied¼, wiêc uzna³am, ¿e waln±³e¶ j±, ot, tak sobie... A tak na marginesie: sk±d Ci siê wziê³o akurat 36? Kombinuj dalej. A ja nadal ¶ciskam Ciê równie mocno jak wirtualnie!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 24, 2005, 14:27:26 »
36 to by³o tak na szybko liczone. Po kolejnej dedukcji i rachunkach w g³owie dochodze do wniosku ¿e prawid³owa odpowied¼ to 48.

ps.  od Twoich ca³usków Ewo jestem ca³y zarumieniony  :razz:  :razz:  :razz: Dla Ciebie  :532:  :532:  :532: najs³odsze buziaczki


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 24, 2005, 20:55:08 »
Brawo Werty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od Twoich czu³o¶ci te¿ ju¿ jestem ca³a  :oops:  U¶ciski! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj