Autor Wątek: Co¶ ode mnie o ..........  (Przeczytany 8510 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« dnia: Kwiecień 15, 2005, 00:52:23 »
Piêkna jak wschód s³oñca
Cudna jak gwia¼dziste niebo
Oczy g³êbokie bez koñca
Ale¿ jest gor±ca

Usta pe³ne niczym galaktyka
Rzêsa jej na powiece bryka
U¶miech cudownie przepe³niony
Wzrok nieskoñczony

Blondw³osy cud Bo¿y
Lok siê zawsze jej u³o¿y
Nosek lekko lewoskrêtny
Ochhhh jaki jest przepiêkny

Od malutkiego paluszka
Od samego opuszka
Po sam wierzcho³ek piêkno¶ci
Po granice cudowno¶ci

Po jej uj¿eniu
I pe³nym onie¶mieleniu
Drêtwieje podobnie do stali
Ale stal szybciej rozwali

Widze j± zawsze i wszêdzie
Jak królewskie orêdzie
Gdziekolwiek jest w danym czasie
Widze j± w swoim obrazie

Wzdychaæ tylko mogê sam
To nie jest rynkowy kram
Nie mój wybór wa¿ny
Lecz jej – chyba odwa¿ny

Gdyby mnie zechcia³a
G³owa by mi oszala³a
Ze szczê¶cia i rozkoszy
Ale tak siê niestety nie u³o¿y

Smutny koñca pocz±tek
Taki musia³ byæ zacz±tek
Bez niej to nie ¿ycie
Niestety pozostaje ukrycie  

THE ENDPozdrawiam:
Zdo³owany Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 25, 2005, 23:50:43 »
Serce mocno zabi³o
Gdy  J¡ dzi¶ zobaczy³em
U¶miech mi przywróci³o
Uczucie przywróci³em

By³a tylko jedn± chwilê
Krótk± niczym b³ysk jej powieki
Dla mnie jakbym przeszed³ milê
To¿ to ca³e wieki

Wpatrzy³em siê ponownie w jej oczy
Jaskrawo¶ci±  odkryte
Mój wzrok ochoczy
Skryto¶ci± usta me zakryte

Chyba nie usne dzi¶
Ze szczê¶cia malutkiego
Jak winogrona ki¶æ
Rado¶ci± serca nieogarniêtegoPozdrawiam:
Piotrek:):):):):)
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2005, 01:23:24 »
Kocham i mi³uje
To uczucie mnie zrujnuje
To nie przeszkadza
Choæ lekko zawadza

Choæ j± uwielbiam
I przysiêgam
¯e J¡ widze w dzieñ ka¿dy
I noc± zawrzdy

We ¶nie j± widze
Jak ¶wiat³o¶ci±  nico¶æ okrycie


-----------------------------------


Delikatna jak prawdziwie kobiecy dotyk
Piêkna niczym historyczny gotyk
Usteczka pe³ne i g³êbokie
Podobnie jak Bajka³ szerokie
Oczy wyjaskrawione
Jak Niebo nieskoñczone
Powieka mrugaj±ca
Podobna  b³yskotliwo¶ci± do s³oñca
Pier¶ jêdrna i pe³na zakryta  
Biustu tajemnicy skryta
Jak pêpuszek ¶liczniutki
I ty³eczek przepiêkniutki
Pragnê J¡
Pragnê widzieæ
S³yszeæ
Czuæ jej mu¶niêcia
Poca³unku moc


------------------------

No to dzi¶ Was uraczy³em swoimi bazgro³ami :P


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2006, 23:38:58 »
Rok bez spojrzenia
Rok bez zobaczenia
Rok w tajemnicy
I tak mnie nie s³yszy
Kolejny rok mam J¡ w g³owie
I tak siê o tym nikt nie dowie
¯ycie pokaza³o mi mi³o¶æ nieodwzajemnion±
Nie leczona
Schowana we mnie
W czasce skupiona
Ehhh nieodwzajemniona
Bêdê jak do teraz ¿y³
I w ciszy sam sobie dalej ¶ni³
O NIEJ
O Nas razem
O tych oczach
Ona dla mnie  
Nie dzi¶
Jestem znowu na dnie
Dzi¶ nie usne
Jestem na dnie


ps. czy ja jestem inny czy mo¿e za du¿o ¶nie i marze :?: Kutwa :!: :!: :!: :!:


Pozdrawiam:
Znowu smutny Piotrek :( :( :( :( :(
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline KRUPCZATKA

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1208
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 03, 2006, 00:02:06 »
Piotru¶! ¿ycie bez marzeñ by³oby nijakie... :roll:  :D
*Denerwowaæ siê,to karaæ w³asne cia³o za g³upotê innych... :wink:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 03, 2006, 00:18:17 »
Nijakie hmmmmmmmm ale dalej do d..y niestety :(


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 03, 2006, 09:30:29 »
Piotru¶ no co ty???
Tak piêknie piszesz, niejedna kobieta by chcia³a us³yszeæ taki wiersz, napisany specjalnie dla niej.
Masz duszê romantyka, czyli jeste¶ bardzo wra¿liwym cz³owiekiem i mo¿e dlatego jest ci czasami ciê¿ej.
Poza tym spójrz dooko³a, jaki ¶wiat jest piêkny, jak jest zielono, pszczó³ki sobie lataj±, motylki sobie fruwaj±, pachnie traw± i zapewne ju¿ zbo¿em. Ech têskniê za tym. Uszy do góry.  ;)
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 03, 2006, 12:57:51 »
Piotru¶ uszy do góry napewno jest kobieta na ¶wiecie które czeka w³a¶nie na Ciebie - rozejrzyj sie dooko³a- napewno jest i czeka na Twój znak  :grin:  :grin:  :grin:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 03, 2006, 14:05:20 »
Có¿, Piotru¶... Ty wiesz, co chcia³abym Ci powiedzieæ... No i wiesz, ¿e chcia³abym na Ciebie nakrzyczeæ, co by¶ do ... jasnej wybi³ j± sobie wreszcie z g³owy!!! I przesta³ siê niszczyæ i zadrêczaæ!! Piotrek!!! We¼ siê w gar¶æ! Lato jest! Rusz w miasto na polowanie!!!! :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 03, 2006, 21:51:28 »
Piotru¶... usmiechnij sie :) Pamietaj ze "Wa¿ne s± tylko te dni których jeszcze nei znamy" :D
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 04, 2006, 12:39:53 »
i ¿e trzeba ¿yæ chwil± obecn±, a najwa¿niejsze, ¿eby ka¿da taka chwila by³a pe³na rado¶ci i u¶miechu! szkoda ¿ycia na smutki ;)
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 04, 2006, 23:58:16 »
Przepraszam ale..............
Mam chwile s³abo¶ci, co nie znaczy, ¿e normalnie nie staram siê ¿yæ.ups ca³e 32
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 05, 2006, 15:58:17 »
Cytat: "WERTY"
Mam chwile s³abo¶ci


i masz do tego prawo! nikt tego nie neguje
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Duchhhh

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 418
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 05, 2006, 16:25:00 »
Piotrek zarowno ty jak i kazdy znas ma prawo do zycia, ale widze ze cos ci doskwiera jak mnie kiedys z podobnego powodu i milbym do ciebie prosbe skontaktuj sie ze mna - chcialbym z toba pogadac. GG wolalbym Skype ze wzgledu na moje slepia.

Pozdrawiam Staszek z Tarnowa
[you] "B±d¼ przy mnie na dobre i na z³e,
 Przyrzekam tym samym odwdziêczê siê."... (w³asne)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Co¶ ode mnie o ..........
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 07, 2006, 00:34:38 »
Mam zaleg³o¶ci na forum i "lece" w kolejno¶ci od najnowszych. Z wyj±tkiem tego tematu co wrzuci³em poza kolejno¶ci± :P

Von Skype nie mam, net i komp mi bardzo nie pozwala ¿eby mieæ. Je¶li chodzi o GG to milczy u mnie ju¿ chwile :( Nie w³±czam i narazie póki co nie w³±cze. Jako¶ nie mam ochoty na ¿adne kontakty. Bez obrazy, ale narazie wole byæ z boku. Na forum jestem, ale to ju¿ jest niestety/stety na³óg. Przepraszam :(


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D