Forum Diabetica

Wolna Amerykanka => Hyde Park => Wątek zaczęty przez: ARTUR w Marzec 21, 2005, 21:04:03

Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 21, 2005, 21:04:03
Jak w temacie czyli :
Czym siê interesujecie , na co po¶wiêcacie najwiêcej czasu , co lubie robiæ w wolnym czasie

 
Moje hobby to jazda na rowerze (Biker musimy sie kiedy¶ wybraæ na wspóln± wycieczkê  :twisted: ) wêdkarstwo - zw³aszcza latem , a wolny czas g³ownie zim± spêdzam przy kompie i na czytaniu czasopism komuterowych . Mam rybki akwariowe i psa Atosa  ;) :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: marder w Marzec 22, 2005, 00:29:10
Moje hobby to historia staro¿ytna, historia wojskowo¶ci, na sambo i tameshiwari, ostatnio brak mi czasu...  :sad:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Marzec 22, 2005, 01:47:14
Hm...moje hobby??Oj..du¿o by wymieniaæ...Ostatnio - nie wiem ,czy mogê nazwaæ to hobby,ale "Diabetica"na pocz±tku mia³a byæ takim ma³ym hobby...A teraz... :lol:  :lol:  :lol: Teraz to ju¿ ciê¿ki na³óg  :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 22, 2005, 12:34:34
No, Misia, postêpy..... przyzna³a¶ siê do na³ogu... ;)  :lol:  :lol:  :lol:  A reszta to tylko zaprzecza... ;) :619:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 22, 2005, 14:01:16
Cytat: "Misioza"
Teraz to ju¿ ciê¿ki na³óg  :D  :D  :D  :D  :D


Ale za to jaki zdrowy :D:D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: monia w Marzec 22, 2005, 14:55:32
Hmmm ciê¿ko mi powiedzieæ czy mam jakie¶ hobby, bardziej nazwa³a bym to zainteresowaniami. Przede wszystkim cukrzyca, nowe metody leczenia itd. aby pomagaæ innym za³o¿y³am Stowarzyszenie Osób chorych na Cukrzycê i to jest teraz moja najwiêksza pasja. I oczywi¶cie Diabetica od której wszystko siê zaczê³o i dziêki Wam znalaz³am si³y do walki z przeciwno¶ciami losu :) :) :)
Na pewno moim hobby mogê nazwaæ komputery, bo lubiê sobie co¶ przy nich pod³ubaæ, pokombinowaæ :D:D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 23, 2005, 06:46:14
Moja podstawowa pasja, która zajmuje mi bardzo du¿o czasu, ale i daje wiele rado¶ci, wobec czytaj±cych to osób niepe³noletnich musi zostaæ ocenzurowana - choæ i tak wszyscy wiedz±.  :lol:  :D  :wink:
:564:
Poza tym od lat komputery oraz aktywnie sport (w tym miêdzy innymi rower), choæ niestety æwiczyæ mogê coraz mniej - starzejê siê i szybko psujê. :(


Cytat: "ARTUR"
Biker musimy sie kiedy¶ wybraæ na wspóln± wycieczkê  :twisted:

Spotkanie w po³owie drogi miêdzy Poznaniem i Wroc³awiem? To tylko po 80 kilometrów w jedn± stronê - co to dla nas, "bu³ka z mas³em".  :mrgreen:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 23, 2005, 07:49:19
Cytat: "biker"

:564:

Chyba wiem o co chodzi , o ty niedobry :P


Mo¿e spotkanie w Krotoszynie bêdziesz mia³ troche bli¿ej ni¿ ja :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 23, 2005, 10:00:13
W Krotoszynie to nawet jest browar - s³awny z powodu pysznego "Ko¼laka". :)
Niestety, od trzech lat browar nie warzy, jedynie od niedawna zleca produkcjê piwa ich marek w browarze Staropolskim w Zduñskiej Woli. Jest szansa ¿e jeszcze ruszy...
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 23, 2005, 14:02:06
Oj biker biker sk±d Ty to wszystko wiesz  :twisted:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: emh w Marzec 23, 2005, 18:26:37
Artur! Biker! To zapraszam do Zduñskiej Woli! Wtedy i ja do Was do³±czê. Do Zduni mam 40 km. Nie mam roweru, wiêc fundnê sobie poci±g! Do zobaczenia dzi¶ o 19 pod browarem, zatem! :-)
Pozdrawiam! Ewa.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 23, 2005, 22:46:53
Wiedzieæ jak najwiêcej o piwie - oto moje hobby! :D :mrgreen: :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 24, 2005, 07:54:56
No tak browerzysta mówi samo za siebie  :o  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: omajden w Marzec 24, 2005, 21:39:31
Moja pasja, zdecydowanie rower....... nawet mam juz na swoim koncie przejazdzki do Rzymu, Berlina, Bratyslawy itd. natomiast poza tym mam swoja pasje w postaci fundacji pewnej ktorej nazwy nie podam na wszelki, ale w niej jest moj drugi dom, cieszy mnie swiadomosc pomocy innym ludzia, a przy tym mozliwosc rozwijania sie!

Co do rowerku, to popieram pomysl ze Zdunska Wola bo mieszkam w Lodz, ale na dluzsze trasy moja baza wypadowa jest domek babci w okolichac Belchatowa a stmatda na rowerku do Zdunskiej to juz bliziutklo, wiec jak tylko cieplej sie zrobi, to moze jakas Majowka na rowerach??? W Waszym towarzystwie jestem nowy, ale mam nadzieje ze paczka jest otowarta  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ARTUR w Marzec 25, 2005, 08:36:18
Tak tak trzeba siê gdzie¶ wybraæ na rowerki  :D  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 19, 2006, 18:55:09
A ja od¶wie¿am stare posty :D Moje hobby a wsumie to zainteresowanie... interesuje sie muzyka - s³ucham praktycznie ka¿dej, to zale¿y do humoru :D Lubie sobie potanczyæ (swego czasu mia³ysmy z przyjacio³ka swoj zespó³ - Misses czy jako¶ tak :D robi³ysmy choreografie do wybranych piosenek) ch³opak zarazi³ mnie chodzeniem po górach, aczkolwiek nei zawsze mi sie chce ale potem jak zobacze te widoki...ahhh.... do koñca ¿ycia bêde pamiêtaæ widok Tatr z Trzech Koron w Pieninach.. o godzinie 5 nad ranem.. przy wstaj±cym s³oñcu i chmurkach :P Lubie pieski - sama mam jednego :D Olsen sie nazywa :D a co jest moim najwiêkszym hobby -  ¦MIANIE SIE :D Uwielbiam sie ¶miaæ, zawsze jestem u¶miechniêta :D To chyba na tyle... :D :D :D

[ Dodano: Pon Cze 19, 2006 6:57 pm ]
Jezuuuuuuuuuuu :D :D :D Jak mog³am zapomnieæ :P No i teraz DIABETICA jest moim hobby a wsumei to .. na³ogiem :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 21, 2006, 21:35:08
Cytat: "Kucka"
No i teraz DIABETICA jest moim hobby a wsumei to .. na³ogiem :D :D :D


dobrze ¿e siê przyzna³a¶ :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 22, 2006, 16:30:17
A co tu ukrywaæ? :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 22, 2006, 17:47:43
Cytat: "Kucka"
A co tu ukrywaæ?

Nie ma co ukrywaæ,bo widaæ po ilo¶ci postów... :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Iza w Czerwiec 22, 2006, 18:43:55
Krupczatko jak tak dalej bedziesz szaleæ z postami to na pewno Kucke przegonisz... :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 22, 2006, 18:47:20
:D    Czy¿by ich by³o a¿ tak du¿o  :?:  :?:  :?: Nie zauwa¿y³am... :roll:   :?  :sad:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 22, 2006, 18:49:15
No w³asnie tego sie obawiam :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 22, 2006, 20:51:40
Kucka, nie daj siê :D

widaæ, kto jak szybko wpada w na³óg :lol:

Krupczatko, witaj w¶ród NA£OGÓW :588:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 22, 2006, 22:47:16
Krupczatka do godizny 19 napisa³a oko³o 35 postów :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 23, 2006, 14:21:23
Bo wczoraj mia³am wenê twórcz±... :D  :D  :D Codziennie tyle nie piszê :roll: A to,¿e to Forum mnie wci±gnê³o w na³óg-nie zaprzeczam. Ale to trzeba gdzie¶ zg³osiæ-kto¶ musi za to bekn±æ  :?:  :?:  :?:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 24, 2006, 00:01:59
Niestety to jest nieuleczalne :D :D Nie ma kogo do odpowiedzialno¶ci poci±gn±æ, bo ka¿dy wpad³ po uszy :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 24, 2006, 00:06:18
Cytat: "monia"
Nie ma kogo do odpowiedzialno¶ci poci±gn±æ

Jak to nie ma kogo :?:  :?:  :?: A Misioza to co  :?: :!: Jej wina,bo to jej Forum... :D  :D  :D  :D  :D I w na³ogi nas wpêdzi³a  :!:  :!:  :!:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 24, 2006, 00:09:03
Ale Ona jest najwiêkszym na³ogiem :D :D :D :D A nikogo nie wci±ga³a :D :D :D Sami siê wci±gnêli¶my :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 24, 2006, 00:14:20
Dobra,dobra... :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 24, 2006, 00:46:17
Cytat: "monia"
Niestety to jest nieuleczalne :D :D


Ca³e to nieszczê¶cie w szczê¶ciu. Szczê¶cie w nieszczê¶ciu. Nieszczê¶cie w szczê¶ciu. I szczê¶cie w szczê¶ciu ¿e jest takie miejsce co mo¿na ............ oddychaæ pomimo smutków, rado¶ci, miejsce obok "¿ycia" w którym siê mieszka............ po prostu mo¿na byæ z t± chorob± i obok niej jednocze¶nie. I tutaj podziêkujê Misi, za to forum (i strone www) i tym którzy taki prezent fundneli :D :D za takie miejsce :D Mo¿e wirtualne, ale prawdziwe ....:D :D :D :DOdpowiedzialno¶æ ka¿dy bie¿e na siebie :P :P :P Kto raz tutaj wdepn±³ to nie wyjdzie :P :P :P


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 24, 2006, 00:57:13
Werty dobrze gadasz...daæ Ci....soczku :D :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 24, 2006, 00:58:51
Cytat: "WERTY"
Kto raz tutaj wdepn±³ to nie wyjdzie :P :P :P

Na pomoc  :!:  :!:  :!: Niech mnie kto¶ wyrwie st±d...bo korzenie zapu¶ci³am i zaraz zakwitnê :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 24, 2006, 01:03:50
Cytat: "monia"
Werty dobrze gadasz...daæ Ci....soczku :D :D :D :D

Jest 111 mg/dL jeszcze najwy¿ej kanapka przed spaniem i tyle :D . A jak ma byc ju¿ soczek to poprosze o sok z czarnej porzeczki :D :D <mniam>


Pozdrawiam:;
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: monia w Czerwiec 24, 2006, 01:05:23
Nie ma problemu, w³a¶nie taki pije :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 24, 2006, 01:15:38
Jeste¶ niedobra ;)  ;)  ;)  ;)  ;) Tylko smaki robisz :D :P :D Ojj nie³adnie :P :P :P

Wracaj±c do tematu :D ...... Nie wiem czy to hobby, ale ostatnio polubi³em odnawiaæ ró¿ne starocie :D (stary ramy obrazów, stare wrzeciono, stare meble). Mam tak± ma³± motywacjê  :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 24, 2006, 01:38:09
Cytat: "WERTY"
ostatnio polubi³em odnawiaæ ró¿ne starocie :D

No tak,bo nowych odnowiæ siê raczej nie da :D  :D  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 24, 2006, 01:46:31
Cytat: "KRUPCZATKA"
Cytat: "WERTY"
ostatnio polubi³em odnawiaæ ró¿ne starocie :D

No tak,bo nowych odnowiæ siê raczej nie da :D  :D  :D  :D  :D

Nowe to mo¿e byc i dziesiêcioletnie "co¶", zale¿y od podej¶cia do s³owa nowe. Ale taka stara szafa 70 -cioletnia, czy "z³ota" rama z jakiego¶ gipsowego odlewu to jest naprawde wyzwanie :D . Z tarcz± starego zegara bawi³em siê piêæ dni :D . Wolno, poma³u a dok³adnie. Chyba jeszcze pare "gratów" postaram siê poprawiæ.


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: boo w Czerwiec 24, 2006, 08:10:01
A sk±d bierzesz takie starocie?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 24, 2006, 12:02:19
Cytat: "WERTY"
Z tarcz± starego zegara bawi³em siê piêæ dni :D . Wolno, poma³u a dok³adnie. Chyba jeszcze pare "gratów" postaram siê poprawiæ.


dobra lekcja cierpliwo¶ci  :D
obawiam siê, ¿e ja zbyt szybko chcia³abym zobaczyæ efekt :twisted:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 25, 2006, 01:01:20
Cytat: "boo"
A sk±d bierzesz takie starocie?

Jest ich jeszcze pare w domu :D :D :D :D Wie¶ ma swoje uroki tak¿e :D Ale wiem czego nie rusze :D Taka fajna kniga (atlas) z 1936 roku i troszke starszej encyklopedii (18..r) To zostawie w spokoju :P :P :P Ale reszta jest "moja do kosmetyki"


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 25, 2006, 01:06:43
Cytat: "WERTY"
:P :P :P Ale reszta jest "moja do kosmetyki"

To id¼ siê przekwalifikuj,na kosmetyczkê mo¿e... :?:  :!:  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: biker w Czerwiec 25, 2006, 10:32:55
Cytat: "Kucka"
Moje hobby a wsumie to zainteresowanie... interesuje sie muzyka - s³ucham praktycznie ka¿dej, to zale¿y do humoru :D

Dzi¶ na wroc³awkim Rynku w ramach festiwalu Wroc³awNonStop2006 zagra (a raczej za¶piewa) Al Jarreau.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 25, 2006, 20:59:58
a Kucki akurat nie ma we Wrocku
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 26, 2006, 12:25:10
A kucka oddawa³a sie w weekend swojemu hobby czyli s³ucha³a muzyki, tanczy³a, grilowa³a i ... rozmawia³a z krow± na polu :D :D :D A swoj± drog± co do hobby to masakrycznie wqrêci³am sie w disco polo :D moze dlatego ze za miesi±c jade na wesele i tam bedzie tylko taka muzyka :D ale masakra no :D

"Rzeki przep³yn±³em
góry pokona³em
wielkim lasem szed³em
nocy nie przespa³em
¿eby ciebie spotkaæ
w ma³ym k±cie ¶wiata
¿eby z tob± zostaæ
na calutkie lata."

Kto ze mna po¶piewa? :P Co Bêdzin robi z ludzmi :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: KRUPCZATKA w Czerwiec 26, 2006, 13:15:51
:D Noooo,tak to czasami jest,¿e palemka do g³ówki uderza... :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 26, 2006, 13:27:21
Ojjjj uderzy³a :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Czerwiec 26, 2006, 16:47:35
Ne to napewno s³oneczko ci zaszkodzi³o  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 26, 2006, 18:50:52
Kucka ... nie martw sie, poszukamy CI dobrego lekarza  :twisted:
i moze za³apiesz sie nawet na jakies gratisowe "wakacje" :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 26, 2006, 22:06:46
Kucka, a mo¿e poprostu za du¿o wypi³a¶ :D albo ta krowa co¶ Ci nagada³a :lol:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 26, 2006, 22:11:15
Na s³oneczku nie siedzia³am :D
Wakacje bede mia³a w sierpniu i oddam sie kolejnemu hobby - chdzeniu po górach :D
Pi³am tylko 1 piwo w sobote wieczorem przy okazji ogl±dania meczu :D
Krowa za rozmowna nieby³a - strasznie sie slini³a na moj widok :D :D :D :D :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mia w Czerwiec 26, 2006, 22:17:22
Cytat: "Kucka"

Krowa za rozmowna nieby³a - strasznie sie slini³a na moj widok :D :D :D :D :D :D :D


Pewnie mia³a niski cukier ;) :D :619:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 26, 2006, 22:19:00
ale popatrzcie jak siê t³umaczy :twisted:
podejrzane :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 26, 2006, 22:21:29
Poprostu odpowiadam na wasze dziwne sugestie :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 26, 2006, 22:22:48
tak, tak, my wiemy :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Czerwiec 27, 2006, 10:20:07
T³umaczy sie tylko ten co ma co¶ na sumieniu  :D  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 27, 2006, 10:33:21
Ojjj tam odrazu no :D czepiacie sie :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 27, 2006, 12:03:34
no có¿, taka jest prawda :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 27, 2006, 12:15:58
Ze sie czepiacie..? :P No prawda :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 27, 2006, 12:21:19
¿e siê t³umaczysz :twisted:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 28, 2006, 15:32:26
Niew±tpliwie Waszym hobby jest dokuczanie sobie na wzajem... ;-) ;-) ;-)
Ale mam nadziejê, ¿e "kto siê lubi ten siê czubi"... :D :D :D

Czy ja siê ju¿ chwali³am swoim hobby...? Czy jest jeszcze kto¶, kto o tym nie wie...? :D :D :D :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Czerwiec 28, 2006, 16:39:23
Ja nie wiem albo nei doczyta³am :P :P :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 28, 2006, 17:00:04
Cytat: "emh"
"kto siê lubi ten siê czubi"... :D :D :Dzgadza siê w 100% :D
Ewa, jakie to hobby? stra¿actwo? :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Monika w Czerwiec 28, 2006, 18:37:53
Cytat: "emh"
Czy ja siê ju¿ chwali³am swoim hobby...? Czy jest jeszcze kto¶, kto o tym nie wie...? :D :D :D :D


co¶ poza facetami? :P Jesli tak to ... nie wiem :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 28, 2006, 21:00:46
chyba nikt nie wie, wieæ teraz musimy cierpliwie czekaæ na ujawnienie tej tajemnicy :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Czerwiec 28, 2006, 21:09:10
Oby nie zad³ugo bo wkoñcu osiwiejemy  :D  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 28, 2006, 21:28:28
Tyle co siê Ewcia opisa³a o wycieczkach, o Polsce :D :D a Wy siê nie domy¶li³y¶cie :P :P :P Chyba ¿e ma co¶ o czym nie wiem :cry: Ale obstawiam przy wycieczkach :D :D :D :D

ps. Ewciu chyba nie masz mi za z³e ¿e siê wyda³o dzi¶, a nie jutro. ¯e nie Ty napisa³a¶ tylko ja Ciê wyda³em :P :P :P


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 28, 2006, 21:32:41
Cytat: "WERTY"
¯e nie Ty napisa³a¶ tylko ja Ciê wyda³em :P :P :P


chyba ¿e faktycznie chodzi o co¶ innego :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 28, 2006, 21:34:15
Raczej to jest TO :D :D :D , ale wszystko siê wyja¶ni jak Ewa odwiedzi ponownie forum :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Czerwiec 28, 2006, 21:35:46
Cytat: "WERTY"
Raczej to jest TO :D :D :D


tak, pamiêtam ¿e Ewa nie raz wspomina³a o wycieczkach i Jurze :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: emh w Czerwiec 29, 2006, 18:02:16
Dok³adnie TAK!!! Moj± pasj± jest Polska. Zwiedzanie, je¿d¿enie, poznawanie, w³óczenie siê... A jak siê przy okazji jakiego¶ faceta pozna, to te¿ fajnie. Ale nie jest to bynajmniej moje hobby!!!! (uk³on w stronê Moniki!!!!)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Lipiec 04, 2006, 13:26:01
Cytat: "emh"
Moj± pasj± jest Polska


mo¿e czas zacz±æ pisaæ przewodniki? :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: emh w Lipiec 04, 2006, 16:02:35
Wymy¶lam znajomym trasy na urlopy i weekendy. Wystarczy. :) Zreszt± jest taki zalew przewodnikow po Polsce na rynku,  ze nie sposób by by³o siê przebiæ...
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Lipiec 04, 2006, 16:13:46
ja "od¶wie¿y³am" moje dawno zapomniane hobby - woda :twisted: teraz tylko basen, basen, basen :wink:
pomiar przed, banan, 20 d³ugo¶ci, znów pomiar, ewentualnie znów banan i do wody :lol:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Kucka w Lipiec 04, 2006, 20:23:44
Ojjjj Ewa ty by¶ sie z moim ch³opakiem zgada³a tylko ¿e on wymy¶la trasy po górach - g³ównie Pieninach (oraz okoliczne miejscowo¶ci i miejsca)  i Tatrach :D :D :D A potem mnie zabiera i wymeczy i wracam do domu jak burek z wywieszonym jêzykiem :D :D :D

A co do basenów to nie wiem czemu ale nie lubie :P :P A na jeden z wiêkszych mam 5 minut na nogach :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kicia w Lipiec 04, 2006, 21:35:36
Cytat: "Kucka"
A na jeden z wiêkszych mam 5 minut na nogach :D


zazdroszczê ;) ja na basen z prawdziwego zdarzenia mam daleko, za moim blokiem, w  szkole podstawowej owszem basen jest, 10x5 :roll: zawsze to lepsze ni¿ nic, tylko ¿e wtedy ¿eby spaliæ banana potrzeba 70 d³ugo¶ci :lol:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: andzik w Lipiec 12, 2006, 16:03:36
Moim hobby jest ogolnie sport, ale i tak najbardziej lubie siatkówke na wakacjach szczegolnie pla¿ówka:D lecz niestety teraz mam problemy z nadgarstkiem i nie moge grac :(
Tytuł: i hobby naszych dzieci
Wiadomość wysłana przez: Aga w Kwiecień 06, 2007, 01:33:07
Dawno nikt tu mie pisa³... Hobby Weroniki to oczywi¶cie konie. Pierwszy raz wsiad³a na konika (by³ to pony) jak mia³a ok 2,5 roku  i wytrzyma³a na nim 15 minut Po czym stwierdzi³a, ¿e za ma³y i przesiad³a siê na du¿ego (prawdziwego) :shock:  Tak siê zaczê³a przygoda z przeja¿d¿kami która trwa³a ok 4 lat. Kiedy mia³a ok 7 rozpoczê³a prawdziw± naukê jazdy. Pocz±tkowo æwiczenia, lon¿a. Od grudnia 2006 galopuje no i zaczê³a skakaæ przez przeszkody (i w grudniu strasznie zjecha³am z insulinami) A dzi¶ zaproponowano nam aby rozpoczê³a jezdziæ na pierwsze  prawdziwe zawody.... i mamy nocnego do³a!!!!!  Jest tym tak podeksytowana...... a najwiêkszym Jej marzeniem oczywi¶cie jest mieæ w³asnego  prawdziwego konia Niestety ale na to jeszcze musi trochê poczekaæ (dorosn±æ)  choæ zaczynamy o tym my¶leæ powa¿nie. Niestety ale to jest dodatkowy obowi±zek nie tylko dla niej ale te¿ i dla Nas My¶lê, ¿e ta pasja i hobby ju¿ zostanie.... mam przynajmniej tak± nadziejê. Kiedy¶ Mi¶ka mówi³a o pozytywnych emocjach i o ich dobrym wp³ywie na glikemiê Ja w to nie wierzy³am :?  ale ju¿ wierzê :)  bo widzê jakie szczê¶cie daje mojej Weronice robienie tego co kocha ..... czyli jazdy na koniach Ju¿ nie chcê my¶leæ co bêdzie w lipcu jak bêdzie na tygodniow± koloniê konn± chyba insulinê zakopiemy......... :twisted:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anio³ w Kwiecień 06, 2007, 22:41:00
Moje hobby to sport (pilka nozna, bieganie), sluchanie muzyki, ciekawa ksiazka ale to ostatnie  zaniedbuje. Trzeba bedzie nadrobic..
Pozdrawiam :P   :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 06, 2007, 22:49:00
Trudno powiedzieæ jeszcze o hobby mojego Bartka, ale wprost uwielbia godzinami uk³adaæ klocki ró¿nego kalibru ale najbardziej to lubi klocki lego z których buduje cudeñka. :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 07, 2007, 17:48:59
Ja kocham narty i ¿agle, a mo¿e raczej ¿agle i narty. Niestety, bojê siê ¿e nied³ugo Mazur nie poznam. Na nartach natomiast w tym roku zacz±³ ju¿ ¶migaæ ostatni w rodzinie, czyli Olu¶.
Poza tym wêdrówki górskie, rowery, rolki, basen.
A z takich zainteresowañ bardziej statycznych to historia, a ostatnio przymierzam siê do za³o¿enia ogródka, wiêc poch³aniam teoretyczn± wiedzê. Bêdê mog³a wykorzystaæ j± dopiero jesieni±, wiêc zobaczê co z tego wyjdzie...
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Luty 26, 2010, 13:30:26
Chyba od ¶wie¿e ten temat bo dawno nikt tu nie pisa³ ... moje hobby to przyroda i kwiaty a zw³aszcza uk³adanie kompozycji , strojenie i planowanie jakiego¶ wystroju np. weseliska a moje dziecko lepienie figurek z plasteliny itp. , no jeszcze wêdrówki po lesie , grzyby.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Luty 26, 2010, 15:08:42
Ja kocham kino!!!Kiedy¶ interesowa³am siê te¿ pi³k± no¿n± (biernie :D  :D  :D ,¿eby uprzedziæ Wasze zdziwienie-tzn:ogl±da³am mnóstwo relacji z meczów),ale potem moj± pasj± sta³y siê dzieci...... :) Natomiast rok temu m±¿ zarazi³ nas mi³o¶ci± do czarnego sportu,czyli ¿u¿lu i tak kibicujemy naszym poznañskim Sorpionom :razz: .
Marcin to pasjonat pi³ki no¿nej,pi³ki no¿nej i pi³ki no¿nej,a Martynka,jak to maluch-wszystko po trochu. :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: mania w Luty 28, 2010, 08:15:01
Jako ¿e za 3lata stanê sie "rycz±c±" 40 (nieobra¿aj±c nikogo w moim przypadku to pewne :D :D  ) postanowi³am zapisaæ sie na nauke p³ywania na wypadek gdybym postanowi³a sie utopiæ bedê mia³a (mam nadziejê) szansê zmieniæ zdanie. A powa¿nie stwierdzi³am ¿e jeszcze siê mozna czego¶ w tym ¿yciu nauczyæ a poniewa¿ moje pociechy nie¼le p³ywaj± obawiam siê ¿e w jeziorze odp³yn± a ja zostane na brzegu wydzieraj±c siê ¿e maja przyp³yn±æ do mamusi (tatu¶ tez nie ryba :D ) :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Luty 28, 2010, 09:22:25
Maniu!Przy³±czam siê za te 3lata do klubu :razz: .....
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: viki w Luty 28, 2010, 09:55:45
No to za trzy lata powitam Was w gronie  " piêknych czterdziestoletnich " - sama ni± jestem od trzech lat :)
Je¶li chodzi o temat przewodni , to moim takim mini hobby s±... no w³a¶nie ...wszystko po trochu  .    Jak mam akurat etap na czytanie to poch³aniam  mnóstwo ksi±¿ek i trzyma mnie to z miesi±c , a potem ze trzy spokoju . Lubiê te¿ graæ w przygodówki . Takie czynne hobby to ³a¿enie po lesie - pod warunkiem gdy s±  w nim grzyby  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 28, 2010, 12:23:16
haaaaaaa....ja w ten piêkny wiek wejdê w czerwcu.... za¶piewam sobie 40 lat minê³o...hobby?chyba podobnie jak viki,,, wszystko po trochu.. lubiê dobry film, ksi±¿kê, muzykê, tañczyæ no i mam... hobby..... DIABETICA :D  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Luty 28, 2010, 14:59:00
anitapa ja za rok w grudniu wejde w ten piekny wiek i zobacze czy to prawda ¿e po 40 ¿ycie siê zaczyna Viki czy to prawda powiedz co¶ o tym ? :smile:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: viki w Luty 28, 2010, 17:32:23
Mamu¶ka, to najprawdziwsza prawda .  Demencja starcza i plamy w±trobowe jeszcze daleko przed nami  :D
 Dzieci odchowane ( u mnie  przynajmniej jedno ) , zdrówko ok ,  w³asne lokum , sprawdzona grupka przyjació³ ,   wiêc jaka¶ stabilizacja jest .  Mo¿na zacz±æ my¶leæ o realizacji swoich marzeñ , bez wyrzutów sumienia , ¿e to kosztem dzieci .
Acha - ¿eby nie by³ off-top to dodam , ¿e strasznie d³ugo siedzê przed kompem - internet . Rodzinka stwierdzi³a , ¿e to na³óg , ja twierdzê , ¿e w³a¶nie hobby . No ale który uzale¿niony przyzna siê do swego uzale¿nienia  :?:  :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Luty 28, 2010, 22:52:01
Cytat: "Mamu¶ka"
anitapa ja za rok w grudniu wejde w ten piekny wiek

ja juz jestem w tym pieknym wieku i jest cudnie:):):P)

Moim  jobby niezmiennie fotografia,gotowanie i podroze:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Marzec 02, 2010, 18:23:36
Oj normalnie przez te wsze gadanie nie bêde mog³a siê doczekaæ  :D Viki dodam jeszcze do tych dzieci odchowanych i m±¿ pewnie ju¿ "  wytresowany" :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 02, 2010, 20:27:12
Viki, a u mnie z ksi±¿kami to jest tak, ¿e ja mam na nie fazê n"na okr±g³o", czyli jak przeczytam jedn±, to zaczynam zaraz drug± i tak w sumie bez koñca. U mnie w sumie nie ma dni, kiedy nie czytam ksi±¿ek (wyj±tki: jak np.jadê na jak±¶ wycieczkê albo na wakacje, np. nad morze), oprócz ksi±¿ek to muzyka (ró¿na! ale najczê¶ciej jazz, i oprócz tego ostatnio Dire Straits, kojarzycie mo¿e? Na pewno :) ) gitara te¿, pisanie itd.

Hmm... a czy my tu piszemy o jakich¶ na³ogach, hê?  :P  :razz:  :lol:  No to je¶li mam siê przyznaæ do swoich uzale¿nieñ, to s± one bardzo dobre, czyli tak samo jak anitapa: DIABETICA. I mam nadziejê, ¿e tego na³ogu nie bêdê chcia³a rzuciæ.  :smile:

[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 8:30 pm ]
A w³a¶nie teraz idê czytaæ "Potop". Lektura. Strasznie d³uga, ale mnie siê podoba. A'propo ksi±¿ek: s³yszeli¶cie mo¿e o takim pisarzu jak Jostein Gaarder? (Norweg) Ma super ksi±¿ki, bardzo filozoficzne i ciekawe. Polecam :) (np. "¦wiat Zofii").
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 02, 2010, 21:21:21
Cytat: "pinczerka"
Dire Straits

Moja mi³o¶æ z czasów koñca podstawówki i liceum - nie zgas³a do dzi¶. :)
Gitarê Marka Knopflera rozpoznajê od pierwszego uderzenia jego palców w struny.
:gitara:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 03, 2010, 00:22:07
Cytat: "biker"
Moja mi³o¶æ z czasów koñca podstawówki i liceum - nie zgas³a do dzi¶.

Moja tez:) i teznie zgasla:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 03, 2010, 16:18:00
ja zaczyna³am od baletu  :razz:  szybko przesz³o, potem by³ czas na gitarê basow± i ciê¿kie brzmienia, zapa³ przeszed³ mi³o¶æ zosta³a  :P  w miêdzyczasie by³y te¿ konie, w sumie nie pamiêtam czemu przesta³am je¼dziæ hmmm... wszystkie moje (przej¶ciowe) hobby by³y raczej krótkotrawa³e ale bardzo intensywne  :P dzi¶ pozosta³a muzyka, gatunek któremu jestem wierna juz od ok 9 lat... aktualnie szaleje na punkcie zió³/ wszystkim co siê z nimi wi±¿e, czytam , mieszam, eksperymentuje, potem to pije (niezawsze wychodzi dobre  :P )  jestem zachwycona farmakognozj± i wybór farmacji  by³ chyba jednym z lepszych w moim ¿yciu  :D  marzy mi siê jeszcze zielarstwo na uniwersytecie w edinburghu... czas poka¿e czy mi siê nie odmieni  :razz:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 03, 2010, 17:00:19
Cytat: "haarfa"
ja zaczyna³am od baletu  :razz:  szybko przesz³o, potem by³ czas na gitarê basow± i ciê¿kie brzmienia, zapa³ przeszed³ mi³o¶æ zosta³a  :P  w miêdzyczasie by³y te¿ konie, w sumie nie pamiêtam czemu przesta³am je¼dziæ hmmm... wszystkie moje (przej¶ciowe) hobby by³y raczej krótkotrawa³e ale bardzo intensywne  :P dzi¶ pozosta³a muzyka, gatunek któremu jestem wierna juz od ok 9 lat... aktualnie szaleje na punkcie zió³/ wszystkim co siê z nimi wi±¿e, czytam , mieszam, eksperymentuje, potem to pije (niezawsze wychodzi dobre  :P )  jestem zachwycona farmakognozj± i wybór farmacji  by³ chyba jednym z lepszych w moim ¿yciu  :D  marzy mi siê jeszcze zielarstwo na uniwersytecie w edinburghu... czas poka¿e czy mi siê nie odmieni  :razz:


haarfa, skoro siê interesujesz zio³ami, to s³ysza³a¶ mo¿e o yerba mate? Podobno rewelacyjnie wp³ywa ta herbatka na zdrowie. Moja siostra kupi³a sobie nawet tak± specjaln± tykwê i rurkê (te¿ specjaln±) do picia i jeszcze te yerba mate sprowadzone z Argentyny (kupi³a je, jak mieszka³a jeszcze we wroc³awiu).

[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 5:02 pm ]
Cytat: "biker"
Cytat: "pinczerka"
Dire Straits

Moja mi³o¶æ z czasów koñca podstawówki i liceum - nie zgas³a do dzi¶. :)
Gitarê Marka Knopflera rozpoznajê od pierwszego uderzenia jego palców w struny.
:gitara:


Moi rodzice te¿ tego s³uchali i s³uchaj± nadal :) Co prawda ja jeszcze brzmienia gitary Knopflera nie rozpoznajê, ale jak bêdê s³uchaæ tak d³ugo, jak np. Ty, to kto wie, kto wie :) :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 04, 2010, 12:36:30
pinczerka tak, znam yerbe pijê j± od dobrych kilku lat, jest rewelacyjna, niesamowicie pobudza no i jest bardzo zdrowa.... :D  ogromne ilo¶ci pije w czasie sesji, mam wtedy jasny umys³ i ³atwiej mi siê uczy (no i nie ma, efektów przedawkowania jak po kawie, po wypiciu zbyt du¿ej ilo¶ci, a to dla mnie bardzo istotne, bo po 2-giej kawie ju¿ sie trzês³am)

ju¿ jaki¶ czas temu dosta³am tykwê i bombilê od ch³opaka (on jest prawdziwym znawca yerby) no i termos ¿eby sobiê dolewaæ wody (a mo¿na w wiele razy)
kupi³ mi te¿ i specjaln± yerbê cytrynow± która obni¿a poziom cukru  :grin:

tak¿e jak najbardziej polecam!
zamieniæ kawê na yerbê  :o
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 04, 2010, 19:09:05
Czyta³am te¿ kiedy¶ Pawlikowsk±, pisa³a, ¿e yerba ma podobne dzia³anie do kawy, tylko ¿e nie zawiera tych wszystkich szkodliwych sk³adników, jakie ma kawa, a wrêcz przeciwnie - same dobrodziejstwa. A¿ siê zdziwi³am, ¿e takie zió³ko istnieje.
Mo¿e siê kiedy¶ przekonam do tej yerby, na razie wygl±da mi tak "trawiasto", chocia¿ jest naprawdê bardzo zdrowa. Ja kawy nie pijê, jako¶ nie mam zamiaru, wiêc kawê i yerbê zamieniam na razie na wodê :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 04, 2010, 20:59:34
yerba ma bardzo mocny aromat i du¿o goryczy ( pij±cym zielona herbate chyba ³atwiej siê przyzwyczaiæ) smak ma dosyæ specyficzny ....

a woda te¿ dobra  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 04, 2010, 21:22:02
Moim wielkim hobby sa jeszcze ksiazki,dzien bez orzaeczytania chocby paru stronic ksiazki jest dniem staconym
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Marzec 05, 2010, 10:35:36
No proszê temat od¶wie¿ony i jak siê rozwin± a nikt  nie lubi Kwiatów i kompozycji z nich ,to tak uspokaja albo zrobienie czego¶ z balonów ?  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 05, 2010, 12:23:51
zawsze podziwia³am ludzi którzy potrafili zrobiæ pudelka z balona.... :grin:
ja niestety takich talentów nie posiadam...a szkoda  :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 05, 2010, 18:43:22
Znacie ostatni hit zabawy w necie?Moja kuzynka przekaza³a mi info na ten temat,zobaczcie mo¿e Was zainteresuje.Zabawa zwi±zana z ekologi±  http://myszakkota.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 05, 2010, 19:35:20
Jarek, no ja w³a¶nie wczoraj zasadzi³am drzewo. Ale je¶li to prawda, ¿e jak siê posadzi jedno wirtualnie, to oni posadz± jedno naprawdê, to czemu nie posadziæ??

Mamu¶ka, moja mama czasami siê zajmuje takimi uk³adankami z kwiatów, albo robi stroiki na okna lub do domu. Kiedy¶ jak bylam ma³a to pilnowa³a nas opiekunka i ona uk³ada³a takie piêkne bukieciki. Szczerze, ja raczej nie mam zdolno¶ci do uk³adania bukietów...ale podziwiam ludzi, którzy to robi± :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 05, 2010, 20:14:06
hmmm fajna akcja  :D  tez posadze swoje drzewko  :razz:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 05, 2010, 23:44:22
Super, ja te¿ posadzê. Zarejestrowa³am siê i czekam.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mama S³odziaków w Marzec 06, 2010, 09:22:32
My te¿ posadzimy drzewka :lol:  Nie mamy swojego kawa³ka gruntu, to chociaz wirtualnie pomo¿emy naszej Ziemii ;)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 06, 2010, 10:13:53
Dajcie linki na forum,bêdziemy wszyscy podlewaæ  ;) szybko urosn±  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 06, 2010, 12:43:19
to dajê swój link  http://haarfa.posadzdrzewo.pl    

moja cudna brzoza  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 06, 2010, 13:51:22
Podla³am drzewko harfy  :D  ale mam k³opot z posadzeniem w³asnego, co¶ mi szwankuje, ale bêdê próbowaæ, ale¿ siê zrelaksowa³am s³uchaj±c odg³osów lasu! upewni³am siê w przekonaniu, ¿e jestem...zwierzakiem le¶nym  :lol:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 06, 2010, 14:48:26
dziêki pansa   :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 06, 2010, 16:21:34
Ja te¿ podla³am Haarfow± brzozê :)
Pansa1, mo¿e u nich serwery przeci±¿one albo co¶... No w koñcu nie codziennie sadzi siê drzewo :)
Ja siê waha³am miêdzy sosn± a brzoz±, ale wybra³am t± pierwsz±. Jako¶ bardziej wolê sosny ;)

[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 4:23 pm ]
Cytat: "Mama S³odziaków"
Nie mamy swojego kawa³ka gruntu, to chociaz wirtualnie pomo¿emy naszej Ziemii ;)


A ja za to mam przed oknem... ca³y las kasztanów :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 06, 2010, 18:17:08
Cytat: "Mamu¶ka"
No proszê temat od¶wie¿ony i jak siê rozwin± a nikt  nie lubi Kwiatów i kompozycji z nich ,to tak uspokaja albo zrobienie czego¶ z balonów ?  :)

Ja lubie:) i robie czasem:) sama tez robie stroiki swiateczne  takz edla znajomych
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 06, 2010, 19:13:36
ja lubiê technikê sk³adania papieru origami :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 06, 2010, 20:36:01
pinczerka w³a¶nie wesz³am na stronê lookn±æ na twoje drzewko i my¶la³am ¿e to ¶wierk czy co¶ raczej iglastego  :razz:   co¶ mi nie idzie odró¿nianie gatunków...ehmm  :razz:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 06, 2010, 21:53:38
Mój zdrowy syn prosi o odwiedzanie jego drzewka http://cyprian1997.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 06, 2010, 23:56:28
Nie wiem dlaczego nie dosta³am potwierdzenia mojego zarejestrowania i nie mogê siê zalogowaæ po mimo ¿e dane s± poprawne ale wymagana jest aktywacja konta.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 07, 2010, 00:28:26
Podla³am  :D
A to moja brzozunia, uwielbiam je i nawet mam w³asn± w ogródku 8)  
http://pansa.posadzdrzewo.pl zapraszam  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 07, 2010, 07:52:33
Proszê podlewajcie te¿ to drzewko http://jarekgc.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 07, 2010, 11:56:46
podlane  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ryszard705 w Marzec 07, 2010, 12:25:31
podlane :lol:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: andziaroza w Marzec 07, 2010, 13:03:13
pansa1  drzewko podlane  :lol:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 07, 2010, 18:43:39
Dziêkujê  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 07, 2010, 22:23:15
Ja te¿ podlewam Wasze wszystkie drzewka  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: mania w Marzec 08, 2010, 08:31:55
To mo¿e moje te¿ kto¶ podleje :)http://freda.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Marzec 08, 2010, 08:39:14
podla³am wszystkie :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Marzec 08, 2010, 13:52:47
Podla³am wszystkie kocham przyrode sama mam na swojej posesji 2 dêby kasztana brzoze sad owocowy orzechy ¶wierki i chyba koniec :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ryszard705 w Marzec 08, 2010, 15:56:57
ja podlewam wam wszystkie drzewka
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 08, 2010, 20:38:53
Dziêkujê tym, którzy podlewaj± :) Ja te¿ podlewam Wasze drzewka :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Marzec 08, 2010, 20:40:00
pinczerka, znowu by³am z konewk±. jejku jak uros³o :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 08, 2010, 22:24:31
Przelecia³am po wszystkich  :P  i popodlewa³am bo jako¶ tak sucho by³o  :P  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 08, 2010, 23:14:02
haha  :D , drzewko Pinczerki faktycznie uros³o niesamowicie! dziêkujê za dogl±danie mojego ...sama te¿ podlewam wszystkie  8)

[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 11:17 pm ]
I wiecie co? tak mnie te le¶ne d¿wiêki jako¶ relaksuj±!... ju¿ nie mogê siê doczekaæ lata!
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: grazyna w Marzec 09, 2010, 20:49:21
http://grazynab.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 09, 2010, 21:03:41
podla³am.... a powiedzcie mi jeszcze w jakich sektorach macie te swoje drzewka.... to mo¿e ja tez posadzê.. obok waszych?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 09, 2010, 21:26:59
grazyna, podlane :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 09, 2010, 21:58:58
Gra¿yna podla³am Twoje, widzê ¿e te¿ lubisz brzozy :D, podlewam wszystkie i dziêkujê za Wasze odwiedziny, moja brzozunia strasznie uros³a!  :grin:

[ Dodano: Wto Mar 09, 2010 10:00 pm ]
Acha Anita ja nie wiem w jakim sektorze ro¶nie moje, najpierw d³ugo nie mog³am go zasadziæ, w koñcu jako¶ po omacku siê uda³o, ale adresu nie znam  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mama S³odziaków w Marzec 09, 2010, 22:20:41
Odwiedzi³am Wasze drzewka, piêknie rosn±. A to nasz rodzinny d±b:
http://emma0878.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 09, 2010, 22:23:24
no to moja jod³a czeka na podlewanie :P www.anitapa.posadzdrzewo.pl

 a swoj± drog± pansa tez masz swoje drzewo w 7 lesie..... tak jak ja swoje.....haarfa te¿ ma w 7 lesie.....
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 09, 2010, 23:19:24
Cytat: "anitapa"
no to moja jod³a czeka na podlewanie :P www.anitapa.posadzdrzewo.pl

 a swoj± drog± pansa tez masz swoje drzewo w 7 lesie..... tak jak ja swoje.....haarfa te¿ ma w 7 lesie.....

A jak to sprawdzi³a¶? bo ja nie umiem.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: mania w Marzec 10, 2010, 08:10:07
Pod³a³am Wszystkie:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 10, 2010, 12:26:11
pansa jak wejdziesz na stronê po zalogowaniu to po lewej stronie jest ramka nasze drzewka i jak  na to kliknê³am to mi po prawej stronie pokaza³a siê taka tabelka poszukaj znajomych.. i wpisa³am wasze nicki:)


podla³am dzisiaj wszystkie... kurcze pinczerka i haarfa ale te wasze drzewa wielga¶ne:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 10, 2010, 19:52:22
bo 7 to moja liczba  :D  fajnie, ¿e nasze wirtualne drzewa rosn± w tym samym wirtualnym lesie  :grin:

dzieki za podlanie, ja w³a¶nie zrobi³am maraton  i wszystkie drzewka bez wyj±tku zosta³y przeze mnie podlane   :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 11, 2010, 09:50:11
Ja te¿, oczywi¶cie, wszystkie podlewam. No i posadzi³am swojego dêba. Proszê o pomoc w pielêgnacji :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: viki w Marzec 11, 2010, 10:55:50
Nie za³apa³am siê ju¿ na 7 las - posadzi³am swojego d±bka ( ze wzglêdu na ewentualne prawdziwki   :D ) w 8 lesie .  Mojego nicka te¿ kto¶ ju¿ wyhaczy³ ³ i  musia³am zostaæ  viki1 . A to moja sadzonka   -  viki1 (http://www.posadzdrzewo.pl/?mail=lilkasas@wp.pl&activate=SN169R42#/las/moje-drzewo)
Ale mamy fajne wspólne hobby . Kurcze - jakby to zrobiæ ¿eby adresy naszych sadzonek by³y dostêpne w jednym miejscu  ,  bez potrzeby szukania w ca³ym temacie . Nowy temat ?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Marzec 11, 2010, 14:14:10
Ja te¿ zasadzi³am dêba w 8 lesie tylko kurcze jak siê je podlewa?Szukam kukam i nie widzê :roll:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 11, 2010, 14:42:03
podlewasz automatycznie wchodz±c na stronê..... :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Marzec 11, 2010, 17:00:49
wiedzia³am,¿e zaraz co¶ palne :oops: .o mój bo¿e :oops:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 11, 2010, 18:19:28
kto pyta nie b³±dzi.... :P szczególnie tutaj na forum :P  :lol:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 11, 2010, 19:39:17
kolejny maraton zaliczony, drzewa podlane, niech wam rosn± i niech potem posadz± prawdziwe....

a tu link do mojego bo chyba nikomu nie chce sie wracaæ do strony gdzie umie¶ci³am pierwszy link , takie uproszczenie  :D      http://www.posadzdrzewo.pl/#/las/drzewo/haarfa
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 11, 2010, 20:18:45
Ale siê ekologicznie zrobi³o na Diabetice :) :) Ja te¿ codziennie zaliczam maraton, a dziêki Wam moje drzewko ju¿ taaakie du¿e jest :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mama S³odziaków w Marzec 11, 2010, 21:49:29
Zrobi³am sobie spacerek i wszystkie drzewka podlane, rosn± jak na dro¿d¿ach.
Dziêkujê Wam za odwiedziny mojego d±bka, nied³ugo mam nadziejê bêdzie dorodnym dêbem. :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 11, 2010, 23:29:26
Tez sobie brzozke posadzilam:)
http://dorjana.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 11, 2010, 23:31:31
No po du¿ych trudno¶ciach posadzi³am swoje drzewko :D
Proszê wszystkich o podlanie bo jest takie malutkie
http://bbecia.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 11, 2010, 23:39:23
podlalam,poddlej moje:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 11, 2010, 23:40:35
Dorotko podla³am, najlepiej jakby¶ sobie link wklei³a do profilu.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 11, 2010, 23:44:41
Dzieki tak zrobilam:)
nick kruszynka byl juz zajety:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 12, 2010, 00:28:17
Podla³am wszystkie  :D a to mój link dla udogodnienia  :D

http://pansa.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 12, 2010, 00:34:54
Wszystkie drzewka da³am do oddzielnego tematu, ale zablokowa³am, ¿eby siê znów zamieszanie nie zrobi³o  8)
Je¶li kto¶ posadzi drzewko, to odblokujê go i dodam.

pansa1 sorry za zlikwidowanego posta - wyja¶nienie u góry :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: camilla w Marzec 12, 2010, 08:27:51
Podla³am wszystkie Wasze drzewka :) Umieszczenie wszystkich linków w jednym miejscu to super pomys³. A to moja brzozunia:
http://camilla.posadzdrzewo.pl
Proszê o podlewanie  :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: viki w Marzec 12, 2010, 09:05:15
Mia, super zadzia³a³a¶ :D  
Oj na³azi³am siê dzisiaj po lesie ... ale warto by³o , wszystkie dorodne - jak malowane  ;)

¦mignê³y co ? Chyba po 4 rundki zrobi³am :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 12, 2010, 09:47:47
u mnie widaæ efekty  :D  dziêki!  

ja tez zaliczy³am ju¿ porann± rundkê podlewania drzew,
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 12, 2010, 12:02:30
Mia spoko,nadal uwa¿am...¿e jeste¶ wielka :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Marzec 12, 2010, 12:32:13
My te¿ posadzili¶my drzewko

http://maciek9.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 12, 2010, 14:25:56
No! Ja te¿ nachodzi³am siê z t± konewk±, ale wszystkie podlane, tzn... chyba jeszcze 2 muszê zaliczyæ, ale siê szybko zrobi :)
Hmm, czy¿bym tylko ja posadzi³a sosnê? Na to wygl±da... Brzozy ciesz± siê najwiêkszym powodzeniem, jak widzê :) :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Marzec 12, 2010, 19:48:22
Mój d±bek ci±gle taki ma³y :sad:
Proszê podlej :wink:    http://pkalinka.posadzdrzewo.pl
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 12, 2010, 20:23:26
Mia,  wpad³a¶ na super pomys³, moment i wszystkie drzewka podlane  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Marzec 12, 2010, 20:56:17
Przed snem dobrze jest na jaki¶ spacerek pój¶æ wiêc posz³am do lasu :D  i popodlewa³am wszystkie drzewka. A jak tam ³adnie ptaszki æwierkaj±.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 12, 2010, 21:09:08
ano, jak ju¿ skoñczê podlewanie to zawsze zostawiam sobie otwarta jedna stronê i robi±c co¶ przy kompie s³ucham sobie tych odg³osów.....bardzo relaksuj±ce  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Marzec 12, 2010, 22:14:48
no mój d±bek jest coraz dojrzalszy :D dziêkuje

[ Dodano: Pi± Mar 12, 2010 10:19 pm ]
a mam pro¶bê czy mo¿emy podlaæ sosenke mojej siostrzenicy?obieca³am jej podlewaæ,ale sama nie dam rady :grin: co¶ jej wzrost stoi w miejscu :? Wystarczy raz na jaki¶ czas,¿eby dziecko widzia³o,¿e jej drzewko ro¶nie. Podam jej nick-igusia27
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 12, 2010, 22:32:10
Pêkalinko, podla³am :) tylko nadal pisze, ¿e jest 3 odwiedzin, ale mo¿e pó¼niej siê zmieni, mo¿e tam serwery s± przeci±¿one??

[ Dodano: Pi± Mar 12, 2010 10:32 pm ]
Widzê, ¿e Igusia27 te¿ sosnê posadzi³a, jest ju¿ nas troszkê wiêcej :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 12, 2010, 22:59:57
I przed snem spacer po lesie bardzo przyjemny,podlalam wszystkie:)
Bardzo dobry pomysl z linkami w 1 miejscu:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mama S³odziaków w Marzec 12, 2010, 23:34:08
¦wietne s± odg³osy natury w Naszym lesie, a¿ mi³o tam sobie wej¶æ :641:
Ja ju¿ chcê wiosny, zima precz :027:  :027:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Marzec 13, 2010, 10:23:00
A oto moja malutka sosna
Proszê o podlewanie  : http://anuula5.posadzdrzewo.pl :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: viki w Marzec 13, 2010, 10:27:56
Ja otwieram wszystkie linki na raz - ¿adnego uprzednio  nie zamykaj±c - to dopiero jest ¶wiergot i szum  .  Zagl±dam tam czêsto , g³ównie po to ¿eby podlaæ ale i  dlatego ¿eby przypomnieæ sobie , ¿e jest co¶ takiego jak zielone drzewo  ;)  £atwiej przetrwam to czekanie na wiosnê .
¦wietni z Was podlewacze - mój d±b ju¿ taki dorodny - dziêki  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 13, 2010, 10:50:16
A ja podla³am haarfian± brzozê jako 100 :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 13, 2010, 12:00:24
hehe to chyba nale¿y ci sie jaki¶ bonus  :D
dziêki  :grin:

[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 1:44 pm ]
moje drzewo ju¿ uros³o!!!!! huraaaaaaaa! :D
dosta³am certyfikat  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 13, 2010, 20:22:38
Cytat: "Anula5"
A oto moja malutka sosna
Proszê o podlewanie : http://anuula5.posadzdrzewo.pl :D

zrobione wszytkie drzewka podlalam,swiergot ptaszkow zainteresowal mojego kotka:):):P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 13, 2010, 20:29:05
Anula5,  podlane  :D

Wiecie co, ale ostatnio co¶ mnie rêce bol± od tego podlewania  :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 13, 2010, 21:25:30
Cytat: "Becia"
Anula5,  podlane  :D

Wiecie co, ale ostatnio co¶ mnie rêce bol± od tego podlewania  :P


Tak Becia ,nie ma to jak trochê ruchu na ¶wierzym powietrzu  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 13, 2010, 21:34:57
Oj tak  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Marzec 14, 2010, 07:18:42
Dziêkujê za podlewanie, ja te¿ codziennie podlewam Wasze drzewka :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 14, 2010, 07:24:25
@Anula 5-Je¼dzi³aby¶ odwiedzaæ   :) swoje prawdziwe drzewo je¶li posadziliby je niedaleko od Ciebie?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Marzec 14, 2010, 12:51:06
Dziêkujê Wam za cierpliwe podlewanie mojego drzewka :) Dziêki Wam w koncu uros³o i mogê wydrukowaæ certyfikat ! :) :smile:  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 14, 2010, 13:59:08
wszystkie podlane... kurcze ale tam w tych lasach mi³o.... nie to co za oknem :evil:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 14, 2010, 18:49:35
podlane  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 14, 2010, 22:19:22
Cos czuje ze wieczorny sapcer po lesie wejdzie mi w krew,podlalam wszystkie.

Powiedzcie skad wiadomo ze drzewko uroslo juz tak ze nie  trzeba go juz podlewac?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna24 w Marzec 15, 2010, 07:37:20
Ja te¿ posadzi³am swoje drzewko, proszê o podlewanie  :grin:

[ Dodano: Pon Mar 15, 2010 7:48 am ]
Ja podla³am wszystkie  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 15, 2010, 10:35:31
Od 100 lub niewiele ponad 100 otrzymujemy certyfikat/do wydrukowania/,¿e posadzili¶my drzewo.Mo¿na dalej podlewaæ,licznik odwiedzin dalej dzia³a ale czy drzewo ro¶nie to nie wiem.Jod³a ¿onki nie mie¶ci siê ju¿ na ekranie monitora  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Marzec 15, 2010, 15:03:56
przez tê pogode co¶ mam nerwa ma³ego...  dobrze ¿e mamy ten las mo¿na sie przej¶æ i zrelaksowaæ :wink: podlane
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 15, 2010, 18:38:39
Je¶li tak bardzo lubicie przyrodê mogê podrzuciæ 2 tematy/podobne/ciekawych stron w necie.Zrobiæ to teraz czy jak drzewa urosn±  :grin:  :?:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 15, 2010, 21:53:52
jarek, dawaj teraz  :D  od nadmiaru g³owa nie boli  :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 15, 2010, 23:10:41
Cytat: "jarek"
Od 100 lub niewiele ponad 100 otrzymujemy certyfikat/do wydrukowania/,¿e posadzili¶my drzewo.Mo¿na dalej podlewaæ,licznik odwiedzin dalej dzia³a ale czy drzewo ro¶nie to nie wiem.Jod³a ¿onki nie mie¶ci siê ju¿ na ekranie monitora

Dziekuje.Chetnie zobacze tez inne podobne stronki

Spacer odbylam:)podlane
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Marzec 15, 2010, 23:51:28
Co by³o do podlania,podla³am i proszê o wsparcie mojego malusiego jeszcze drzewka :)
http://akwarium.posadzdrzewo.pl
Wszystkim z góry dziêkujê! :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 15, 2010, 23:56:43
wsparlam:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 15, 2010, 23:59:09
1/ http://webcam.peregrinus.pl/pl/warszawa-pkin-podglad-z-warszawy 2/   http://www.bocianyonline.pl/kamery.html  Tylko czytajcie ostrze¿enie przy drugiej stronie.Ma³e dzieci lepiej niech ogl±daj± z rodzicami
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mia w Marzec 16, 2010, 10:20:34
Ja ju¿ mam certyfikat, dziêkujê za pomoc w pielêgnacji :D
pansa, u Ciebie te¿ kliknê³am stówkê :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 16, 2010, 16:58:26
Cytat: "Mia"
Ja ju¿ mam certyfikat, dziêkujê za pomoc w pielêgnacji :D
pansa, u Ciebie te¿ kliknê³am stówkê :D

Dziêks  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Marzec 16, 2010, 17:53:47
Mój syn mi pozazdro¶ci³ i posadzi³ swoje drzewko
http://lionelmessi.posadzdrzewo.pl
Dziêkujê za wsparcie! :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: viki w Marzec 16, 2010, 18:47:01
Dziêki za pomoc w pielêgnacji - uros³o takie , ¿e po³owy nie widaæ  :D Wydrukujê to zobaczê w ca³ej okaza³o¶ci  .
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Marzec 16, 2010, 20:37:18
My z Kasi± te¿ posadzi³y¶my drzewka. Proszê kliknijcie na nie od czasu do czasu  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 16, 2010, 22:46:22
Cytat: "joanna ostrowsk"
Mój syn mi pozazdro¶ci³ i posadzi³ swoje drzewko

ale chyba jakies inne,bo po tym linkiem lasu brak...
 reszta podlana
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna24 w Marzec 17, 2010, 08:38:52
Cytat: "iwa2"
Proszê kliknijcie na nie od czasu do czasu  

Podla³am oba :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Marzec 17, 2010, 09:13:30
Joasiu to jest posadzdrzewo .... a nie drzewko..... i dlatego nie ma lasu.... musicie posadziæ jeszcze raz.....
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Marzec 17, 2010, 13:19:21
Anito,dziêki,ju¿ zmieni³am :oops: ,ja po prostu nie umiem kopiowaæ,wszystko rêcznie ,teraz Mo¿ecie spokojnie klikaæ..Drzewko jest......
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 17, 2010, 13:45:40
no to podlane  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Marzec 17, 2010, 19:09:11
Bardzo wszystkim dziêkujemy za pielêgnacjê naszych drzewek.
My Wasze drzewka te¿ podlewamy :D  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: mania w Marzec 17, 2010, 20:01:26
Bardzo Wszystkim dziekujê za podlewanie :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 24, 2010, 19:02:20
Bociany PRZYLECIA£Y  :lol:  ju¿ do Polski,linki by je ogl±daæ na stronie 13 w tym temacie.Soko³y te¿ mo¿na podgl±daæ.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: aneta987 w Marzec 24, 2010, 21:47:43
dziêkujê za podlewanie naszego drzewka ju¿ przekroczyli¶my 100 :)  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Rumpel w Marzec 25, 2010, 06:51:21
Ja tr¿ posadzi³am, ale mam jeszcze bardzo malutkie.
Proszê podlejcie biedaka.
Z góry dziêkujê.
http://1rumpel.posadzdrzewo.pl/
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 25, 2010, 08:50:27
Podlane- niech sobie ro¶nie  :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna24 w Marzec 25, 2010, 11:42:14
Podla³am  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 25, 2010, 22:44:47
Ja te¿  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Marzec 25, 2010, 23:39:56
ja rowniez :D dobranoc
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 26, 2010, 10:04:04
podlane  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: iwa2 w Marzec 26, 2010, 18:27:12
Drzewka podlane !!!!!!!!!
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Marzec 27, 2010, 10:13:51
Czy kto¶ z Was ma bardzo,bardzo dok³adn± wagê???????????????potrzebujê zwa¿yæ 20ziarenek ry¿u(jak siê nie uda to 30 ziarenek) :grin:a moja waga nic mi nie pokazuje.Potrzebujê to do godz.14-tej   .Wiem,¿e nie tutaj powinnam sie o to pytaæ,ale niw wiem gdzie tego szukaæ,a bardzo mi na tym zale¿y ;)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 27, 2010, 10:22:20
A po co Ci to? je¿eli mogê zapytaæ? ;)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Pêkalinka w Marzec 27, 2010, 10:47:04
dla brata.na studiach zadali im z fizyki takie zadanie z ry¿em :roll:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Marzec 27, 2010, 11:09:21
O kurcze nie wiem moja waga te¿ nie wa¿y tak ma³ej ilo¶ci ,  ale poszukam jeszce drugiej to mo¿e ona co¶ zwa¿y  :?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Marzec 27, 2010, 11:42:31
i ja podla³am  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Marzec 27, 2010, 14:24:29
Policzcie ziarenka w torebce 100g... :D  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: biker w Marzec 27, 2010, 20:09:54
Cytat: "jarek"
Policzcie ziarenka w torebce 100g... :D  :D  :D

:rofl:  pyszne!
:564:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Rumpel w Marzec 29, 2010, 06:32:39
Podlane
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: mania w Marzec 29, 2010, 09:16:56
Pêkalinka wiem ¿e po czasie ale wa¿ysz tak aby waga co¶ pokaza³a - czyli je¶li dok³adno¶æ jeden gram to jeden gram i dzielisz przez ilo¶æ sztuk i ju¿ :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna24 w Marzec 29, 2010, 14:52:54
Wszystkie drzewka podlane  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Marzec 29, 2010, 22:19:21
Ja te¿ wszystkie dzisiaj podla³am a w zasadzie to co dziennie staram siê podlewaæ. Ile musi mieæ wzrostu drzewko ¿eby móc wydrukowaæ certyfikat.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Marzec 30, 2010, 11:33:48
Wyszukiwanie i sprawdzanie prostych przepisów kulinarnych,aby potem w kuchni siê nie namêczyæ. Plotê sobie kolczyki z drobnych koralików dla moich dziewczyn i ich kole¿anek.Wieczorem obowi±zkowo ksi±¿ka do poduszki ,bo inaczej nie usnê a jak mnie wci±gnie to nie ma mnie dla nikogo.Jeszcze jazda rowerkiem jak robi siê cieplej.
Wasze drzewka te¿ co raz podlewam a swojego nie uda³o mi siê ju¿ zasadziæ.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Marzec 31, 2010, 11:27:58
Ja od wczoraj jestem farmerk± i ju¿ mogê ¶mia³o powiedzieæ ¿e to moje nowe hobby :D sadzenie i zbieranie plonów to zdecydowanie moja bajka, zawsze wiedzia³am ¿e ze mnie taka dzio³cha ze wsi :lol: . I jeszcze z innej beczki, czy mówi wam co¶ tytu³ " ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym" ? taki dokument, kiedy¶ lecia³ na dwójce, a ostatnio powtarzali na info, ¶wietny! mo¿na go znale¶æ na you tubie polecam szczególnie wszystkie wypowiedzi Klaudii z tekstem ¿e "ceni sie dosyæ ...szeroko "-na czele :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Kwiecień 01, 2010, 23:18:08
Cytat: "pansa1"
Ja od wczoraj jestem farmerk±

Witaj w klubie.Moje dziewczyny czêsto mnie prosz± abym im kury nakarmi³a lub co¶ zebra³a albo posia³a.Stwierdzi³am ,ze w³asnego konta ju¿ nie bêdê zak³adaæ bo i tak ju¿ mam za ma³o czasu.Zacz±³ siê sezon na rowerek i czas wyruszyæ w trasy.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Kwiecień 01, 2010, 23:37:44
O jak fajnie, jeszcze nie bardzo jestem kumata, ale jakby¶ mog³a mi podaæ dane na pm, to chêtnie powiêkszê grono znajomych farmerów :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Mamu¶ka w Kwiecień 02, 2010, 11:15:37
Pansa ja siê te¿ zaliczam do farmerek mam a¿ 14 kur i swoje jajeczka na ¶wiêta i 1 hektar poletka i sieje zbieram i w s³oiki pakuje uwielbiam wykopki :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Kwiecień 02, 2010, 11:17:33
Fajnie zapraszam do s±sied¼twa  znajd¼ mnie na Facebooku  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 04, 2010, 22:55:28
pansa1,  pozwoli³am sobie  :P Ciebie zaprosiæ  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Kwiecień 05, 2010, 00:27:57
Becia ja pozwoli³am sobie przyj±æ Twoje zaproszenie hihi...ale mi mi³o ! :D Teraz tylko farmê zak³adaj  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna24 w Kwiecień 07, 2010, 14:21:05
Wszystkie drzewka podlane  :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Kwiecień 30, 2010, 11:47:42
Nie wiedzia³am gdzie to wkleiæ wiêc pisze tutaj .Jezeli macie ochotê to zaglosujcie na moje maleñstwo podaje link do strony   http://dziendobrytvn.plejada.pl/happybob    to jest konkurs tvn na wesolego dzieciaczka je¿eli macie tylko ochote to g³osujcie na Katarzyna G³odkowska .Z góry dziêkuje  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Monika w Kwiecień 30, 2010, 12:51:21
u mnie link niestety nie dzia³a
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: EVITA w Kwiecień 30, 2010, 19:25:30
u mnie równie¿
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Kwiecień 30, 2010, 19:39:36
Cytat: "Monika"
nie dzia³a
Cytat: "EVITA"
u mnie równie¿

niestety u mnie te¿  :?  :?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Kwiecień 30, 2010, 21:32:17
http://dziendobrytvn.plejada.pl/happybobo/

[ Dodano: Pi± Kwi 30, 2010 9:32 pm ]
teraz powinien zadzia³aæ
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Kwiecień 30, 2010, 22:01:14
glodkowski, a jak znale¼æ Twoj± córciê ¿eby nie przegl±daæ wszystkich zdjêæ?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Maj 01, 2010, 14:38:41
Niestety trzeba poszukaæ bo ca³y czas sa dodawane nowe zdjêcia i niema wyszukiwarki, po nazwisku niestety trzeba szukaæ

[ Dodano: Sob Maj 01, 2010 2:42 pm ]
Obecnie jest na str.11
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Maj 01, 2010, 21:17:22
Ja znalaz³am Twoj± córciê, jest uz na 13 str. i w zwi±zku z tym, nie wiem, czy tak mogê, ale po prostu dla u³atwienia podam link do Twojej córeczki, ¿eby nie szukaæ: http://dziendobrytvn.plejada.pl/happybobo/7657,konkurs-zdjecia-detal.html
mam nadziejê, ¿e nie bêdziesz mia³a mi tego za z³e ... :)

[ Dodano: Sob Maj 01, 2010 9:18 pm ]
tylko to jeszcze trzeba konto za³o¿yæ...a ja co¶ nie mogê tego formularza wype³niæ...
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: haarfa w Maj 02, 2010, 01:57:25
jejkuuuu to zdjêcie jest  po prostu boskie...cudnie !   :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Maj 02, 2010, 19:01:44
WIELKIE DZIEKI DZIEWCZYNY  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: camilla w Maj 26, 2010, 15:16:34
Pamiêtacie o podlewaniu drzewek? Ile musi byæ punktów, ¿eby uros³o? Bo moje ci±gle jeszcze jest za ma³e  :sad:

Ostatnio poch³onê³o mnie nowe hobby - robiê kolczyki i uwielbiam to  :D Jak chcecie zobaczyæ, to zapraszam na stronkê:
http://camila.flog.pl/omnie
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Maj 26, 2010, 15:51:00
Camilla,ja codziennie podlewam (czasem zda¿a siê jednak zapomnieæ :P ) . Kolczyki cudo,normalnie..
Ja to moje prace z masy solnej : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1c7436cceca81ab.html (krówka,s³oneczko,anio³ek,kogucik) , wieczorem dodam zdjêcia nowych :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Maj 26, 2010, 19:29:03
Cytat: "camilla"
robiê kolczyki i uwielbiam to


To mamy wspólne hobby, tylko ja sobie plotê z drobnych koralików na  styl indiañski.

[ Dodano: Sro Maj 26, 2010 7:30 pm ]
Anulka anio³ek jest cudny :grin: Moja córka zbiera figurki anio³ków.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 02, 2010, 23:32:17
camilla, jestem pod wra¿eniem, s± super. Od jakiegos czasu sama takie kolczyki, oczywi¶cie nie robiê  :P ale lubiê nosiæ, po prostu uwielbiam jak mi co¶ dynda :P  ko³o uszu oczywi¶cie  :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 03, 2010, 12:05:30
Cytat: "Becia"
ale lubiê nosiæ, po prostu uwielbiam jak mi co¶ dynda :P ko³o uszu oczywi¶cie :D
no nie jeszcze trochê to dostane przepukliny od ¶miechu przez was :D  :D  :D  :D  :D  :D

[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 12:06 pm ]
a swoj± drog± camilla ty sprzedajesz te kolczyki- cacka?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: camilla w Czerwiec 03, 2010, 22:31:58
Sprzedajê  :)  Pierwsza partia rozesz³a siê jak ¶wie¿e bu³eczki. Teraz czekam na now± dostawê elementów i ju¿ nie mogê siê doczekaæ jak siê wezmê do roboty  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 04, 2010, 13:10:52
szkoda ¿e nie mieszkam bli¿ej..... zamówi³abym.....
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: camilla w Czerwiec 04, 2010, 14:01:48
Przesy³ka w kopercie b±belkowej kosztuje 5z³, a kolczyki w granicach 3-7z³. Napisz mi na priv jakie Ci siê podobaj±, mo¿e ubijemy interes  :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Czerwiec 20, 2010, 21:23:20
A to jest moje hobby
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2c0e969b4a20ff8.html

[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 9:26 pm ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2d21942c2600d22.html

[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 9:28 pm ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/158b08c7a0820e2c.html
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: camilla w Czerwiec 20, 2010, 21:28:18
Anno to jest piêkne  :grin: Czego u¿ywasz, ¿eby po³±czyæ koraliki? I jak d³ugo robisz takie jedno cudo? Nie bêdê podrabiaæ  ;)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Czerwiec 20, 2010, 21:35:43
Cytat: "camilla"
Nie bêdê podrabiaæ

Mi³ej zabawy ¿yczê w tworzeniu :D
Plotê sobie jedna parê tak od 2 do 4 godzin to zale¿y od wielko¶ci.

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e7956a17dd334d7.html
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 20, 2010, 21:39:36
bardzo mi siê podobaj±  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Czerwiec 22, 2010, 09:01:35
Camila przepraszam .Zapomnia³am napisaæ ,ze do do plecenia u¿ywam ¿y³ki wêdkarskiej.Co¶ ostatnio roztrzepana jestem.Lato,lato wszêdzie... :wink:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: camilla w Czerwiec 22, 2010, 14:23:40
Anno a ju¿ my¶la³am, ¿e to tajemnica  :P  Chcia³abym siê nauczyæ czego¶ takiego, ale nie wiedzia³abym jak je po³±czyæ, ¿eby to siê kupy trzyma³o. Jest gdzie¶ jaki¶ kurs w internecie? Bo normalnie mnie to urzek³o  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anna1968 w Czerwiec 22, 2010, 21:45:11
Proszê bardzo i ¿yczê du¿o cierpliwo¶ci :wink:

http://indianie.kolba.eu//kolczyki.shtml

[ Dodano: Wto Cze 22, 2010 9:51 pm ]
A tu masz jeszcze jedna stronkê

http://www.shira.net/costuming/beaded-earrings.htm
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Lua w Czerwiec 22, 2010, 21:55:59
Szczerze powiedziawszy nic z tego nie rozumiem :oops:  Podziwiam za cierpliwo¶æ i talent.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 10, 2010, 16:26:47
Kaja uwielbia tañczyæ...dlatego od tego roku chodzi na taniec oraz dodatkowo na zajêcia plastyczne z prawdziwymi plastykami :smile: no i bardzo jej siê :grin:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: nAGER w Listopad 21, 2010, 08:58:11
Pi³ka No¿na i Boks, który równie¿ kiedy¶ trenowa³em - ale to za tat±, który w Olimpii Poznañ boksowa³ 11 lat :)

Dzisiaj Niedziela, a Ja w pracy od 6 :(
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Sierpień 06, 2011, 06:05:05
Kto lubi pracowaæ z ³opat±?  :D  :D  :D  Ponad 150 000 drzew jest do posadzenia. Mo¿e uda³oby siê stworzyæ sektor s³odkich z Diabeticy? http://www.posadzdrzewo.pl/#/home TYLKO stare loginy nie dzia³aj±,wyja¶niam sprawê...
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Sierpień 06, 2011, 09:17:30
oo, ¶wietnie! :D ja siê piszê :) sadzê swoje drzewo zaraz po tym, jak mi siê otworzy strona :P bo co¶ ¼le przekierowuje, nie wiem, czy to tylko u mnie?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Sierpień 10, 2011, 09:41:29
ja te¿ siê piszê ;) http://anuuusia5.posadzdrzewo.pl link do mojego drzewka ;)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Sierpień 28, 2011, 11:28:30
oto moje ...ostatnio na uspokojenie.....
(http://img143.imageshack.us/img143/2587/082811111515.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/143/082811111515.jpg/)

(http://img221.imageshack.us/img221/323/082811111637ztg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/221/082811111637ztg.jpg/)

(http://img59.imageshack.us/img59/9958/14swe.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/59/14swe.jpg/)

oczywi¶cie mo¿na zamówiæ na ka¿d± okazjê i w wybranych kolorach....
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Asia w Wrzesień 08, 2011, 08:25:21
Anitapa,ogl±da³am karteczki na blogu - ¶liczne! Musisz miec du¿o cierpliwo¶ci i pomys³ów.
Kiedy¶ te¿próbowa³am takich manualnych rzeczy typu filc, decoupage, czy malowanie na szkle.
Dzisiaj ca³kowicie poch³onê³a mnie fotografia:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 08, 2011, 08:55:11
Asiu.. to mnie uspakaja....a Kaja korzysta bo siedzi obok mnie i wymy¶la swoje wzory:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Wrzesień 08, 2011, 09:39:44
Gratulujê talentu i cierpliwo¶ci Anita, bardzo mi siê podobaj± Twoje karteczki i patrzê na nie z zazdro¶ci±, bo mi brakuje i jednego i drugiego  :?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Wrzesień 08, 2011, 09:52:35
Anito!Przepiêkne,nie My¶la³a¶ o dorabianiu w ten sposób?? :)  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Wrzesień 12, 2011, 23:59:17
Sliczne kartki robisz Anito.
Czy w razie czego bedzie mozna zamowic?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Wrzesień 13, 2011, 08:09:25
kruszynka jak najbardziej...... kolorystykê te¿ mo¿na zasugerowaæ....i imiona dla kogo i na jaka okazje... wszystkie chwyty dozwolone a ja postaram siê sprostaæ:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 22, 2012, 14:06:40
a mnie Kaja namówi³a na co¶ takiego:) oczywi¶cie wykonane w³asnorêcznie:)
(http://img32.imageshack.us/img32/2756/012212140103.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/32/012212140103.jpg/)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 22, 2012, 14:07:58
Kobietki,Jeste¶cie niesamowite! :)  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: gawor93 w Styczeń 22, 2012, 17:06:56
O proszê, pozazdro¶ciæ jak± Kaja ma mamê :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 22, 2012, 17:36:54
Cytat: "anitapa"
oczywi¶cie wykonane w³asnorêcznie

Podoba mi siê :D  Jak to robicie?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 22, 2012, 18:04:26
zielona daj namiary na emaila:)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 22, 2012, 22:05:59
i jeszcze taka skoñczy³am.....
(http://img600.imageshack.us/img600/5748/012212220359.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/600/012212220359.jpg/)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 22, 2012, 22:10:48
anitapa,  takie bransoletki to teraz w modzie, widzê jak "moje" gimnazjalistki podobne nosz± i to po parê sztuk na raz  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 22, 2012, 22:12:54
Cytat: "Becia"
to po parê sztuk na raz
no a ty my¶lisz ¿e Kaja jak nosi... wszystkie razem:) i prosi zrób jeszcze.... wiêc siedzê i d³ubiê :lol:  to znaczy wi±¿ê :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 29, 2012, 20:49:58
wiecie poka¿e wam jeszcze jedn± kartkê.... dla mojej siostrzenicy -doros³ej kobiety- która uwielbia czarny kolor i koty :D
(http://img854.imageshack.us/img854/327/012912204915.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/012912204915.jpg/)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Styczeń 29, 2012, 21:45:50
ale ³adna, taka inna. ¦liczna, bêdzie siê podobaæ siostrzenicy  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 29, 2012, 22:46:43
¦wietnie :D  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Styczeń 30, 2012, 23:59:06
Sliczna i bardzo oryginalna
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Styczeń 31, 2012, 08:52:14
A ja mam chyba nowe hobby :579:  . By³am wczoraj pierwszy raz na Kundalini Jodze, z natury jestem sceptyczk± i sama muszê wszystko sprawdziæ  :roll: posz³am na zajêcia polecane przez znajom±, która mówi³a ¿e nauczê siê oddychaæ prawid³owo itp. samej zale¿y mi ¿eby nauczyæ siê relaksacji, panowania nad emocjami i troszkê usprawniæ. Zakocha³am siê  :shock: w prowadz±cej i w jodze  :shock:  

Trafi³am do grupy zaawansowanej  :lol: fizycznie czu³am jak nagromadzone w miêsniach stresy ( a by³am po wizycie w poradni i aptece-pó³ godziny stania :evil: ) uciekaj±.... prze¿ycie metafizyczne

Pierwszy raz od dawna zasnê³am b³yskawicznie, bez gonitwy my¶li i jak dziecko a dzi¶ mam poczucie ¿e mogê góry przenosiæ. Je¶li macie mo¿liwo¶æ gor±co polecam, uwa¿am ¿e  to czysta inwestycja w zdrowie, warta ka¿dych pieniêdzy (u mnie lekcja 25 z³ :D ) Macie jakie¶ do¶wiadczenia z Jog± Kundalini? albo inn±?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: zielona75 w Styczeń 31, 2012, 10:49:31
Cytat: "pansa1"
Macie jakie¶ do¶wiadczenia z Jog± Kundalini? albo inn±?

Niestety, ja bardziej ze stresem mam do¶wiadczenie ;)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: joanna ostrowsk w Styczeń 31, 2012, 14:56:14
Cytat: "zielona75"
Niestety, ja bardziej ze stresem mam do¶wiadczenie
Ja podobnie...zreszt±,prawdê mówi±c,trochê siê od tego stresu uzale¿ni³am-zestresowana dzia³am jak robocop,gdy udaje mi siê na chwilkê odsapn±æ,czujê jak opuszcza mnie energia...
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Styczeń 31, 2012, 15:28:20
Pansa, ja niestety, nie podzielam Twojego zafascynowania jog± (ale jak Tobie odpowiada i pomaga w stresie, to bardzo fajnie), bo mam do niej trochê inne podej¶cie... dobrze, ¿e chocia¿ æwiczy³a¶ j± pod czyim¶ przewodnictwem, bo jak samemu siê j± æwiczy (nie daj Bo¿e, jeste¶ pocz±tkuj±cy) to ponoæ jest do¶æ niebezpieczna...
Ja z æwiczeñ to jedynie aerobik pilatesowy, jest swietny i naprawdê dzia³a. :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: aniasolt w Styczeń 31, 2012, 16:44:04
Jogi nie próbowa³am, nie wiem, czy bym da³a rade. Moim sposobem na odreagowanie jest si³ownia. Trzy razy w tygodniu wpadam na bie¿nie na 40 minut, seria æwiczeñ na brzuch i czujê siê po tym bardzo dobrze. Natalka je¼dzi ze mn±, zawsze znajdzie dla siebie jakie¶ zajêcie i cukry s± wtedy super :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: olivka w Styczeń 31, 2012, 16:51:15
ja cwiczylam joge i na poczatku bylam zafascynowana, a pozniej zaczelo mnie to nudzic. nie potrafilam sie koncentrowac na sobie i swoim ciele,oddechu . wiem , ze tego trzeba sie uczyc ,ale mi zabraklo chyba cierpliwosci albo checi :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 01, 2012, 14:19:29
Dla mnie ¶wietnym odreagowaniem by³y treningi karate...niestety z braku czasu nie mam kiedy na nie chodziæ....w tamtym roku trochê na si³owniê chodzi³am....
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: xawra w Luty 01, 2012, 23:38:17
A ja biegam, wtedy zapominam trochê o cukrzycy. Zauwa¿y³am te¿ ,¿e moja aktywno¶æ fizyczna jest uzale¿niona od cukrów. Gdy Ksawier ma dobre cukry - mogê góry przenosiæ, gdy z³e, szkoda gadaæ :( . Dzisiaj zapisa³am siê na pó³maraton warszawski!!!!!

Monia, czy przypadkiem nie chodzi³a¶ na si³owniê do Saturna? Mam wra¿enie ,¿e siê ju¿ gdzie¶ spotka³y¶my. Pozdrawiam.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pansa1 w Luty 02, 2012, 10:44:55
Pó³maraton to 10km?
Dla mnie bieganie to medytacja, wszytko uk³ada siê g³owie, uspokaja w ¶rodku, wydzielaj± siê endrofiny...za rok zapiszê siê z Tob±  ;)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: xawra w Luty 02, 2012, 12:12:45
Fajnie, razem zawsze razniej. To dystans 21 km, nigdy tyle nie przebieg³am ale spróbujê- jest to jakie¶ oderwanie od codzienno¶ci i duuuuuuuuuuuuuu¿o czasu na przemy¶lenia!
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 05, 2012, 19:56:49
Cytat: "xawra"

Monia, czy przypadkiem nie chodzi³a¶ na si³owniê do Saturna? Mam wra¿enie ,¿e siê ju¿ gdzie¶ spotka³y¶my. Pozdrawiam.


Mieszka³am bliziutko Saturna bo na Mokrej :) teraz mieszkam troszeñkê dalej bo za pêtl± autobusow± Targówek :)
Na si³owniê chodzi³am na ¦widnick±, bo w Saturnie mia³am wra¿enie, ¿e wiêcej osób przychodzi siê polansowaæ a nie æwiczyæ, a mnie nie o to chodzi³o :) :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Asia w Kwiecień 05, 2012, 18:56:33
Ja te¿nie przepadam za jog±. Fajnie siê po niej czuje, ale jest dla mnie zbyt statyczna. Za to uwielbiam tañce Latino solo (mój m±¿ jest na nie :)  ). Wiosna, chyba znowu musze zacz±æ...
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Czerwiec 22, 2012, 12:18:29
dziewczyny jak wstawic zdjecia z kompa na diabetice,bo chcialam sie wam pochwalic moim nowym hobby a nie wiem jak wstawic zdjecia
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 22, 2012, 12:36:44
ja wstawiam przez  http://imageshack.us/
w razie niejasno¶ci odezwij siê na prive lub na gg
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Anula5 w Czerwiec 22, 2012, 22:24:20
mo¿na te¿ przez tinypic, fotosik
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Czerwiec 25, 2012, 14:31:22
oto moje hobby ,mam nadzieje,ze mi sie wkleja teraz zdjecia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3edf80173fcd6179
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0daff551da5e5d80
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/798b6601e2c65e24

[ Dodano: Pon Cze 25, 2012 2:42 pm ]
kurcze jeszcze raz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3edf80173fcd6179.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0daff551da5e5d80.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/798b6601e2c65e24.html

[ Dodano: Pon Cze 25, 2012 2:45 pm ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1d7914109c504919.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e317b6a928de2a8e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c7d6c2bfb5721794.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/51aca5aeadb58309.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9457484e73bbd79b.html
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 25, 2012, 14:58:23
pierwsze 3 mo¿esz usun±æ,bo strona siê nie otwiera.... reszta ok- fajne decoupage.....³adne te doniczki:).....a  mnie jako¶ nie krêci to rêkodzie³o.... :P
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 25, 2012, 23:50:33
glodkowski,  bardzo fajne, super  :one:
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kruszynka w Czerwiec 26, 2012, 23:34:52
Fajne tez sie kiedys w to bawi³am
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 28, 2012, 18:31:07
Jak jestem w Polsce to takie co¶ mnie poch³ania jak ju¿ mam czas :) A ¿e czasu niewiele wiêc du¿o tego nie ma :(


(http://i48.tinypic.com/2rmm4k4.jpg)


(http://i46.tinypic.com/2yni3p0.jpg)


(http://i49.tinypic.com/28k2a8z.jpg)


(http://i40.tinypic.com/2r3ctx5.jpg)


Pozdrawiam
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Becia w Czerwiec 28, 2012, 21:24:56
WERTY,  przypomnia³y mi siê czasy jak mój starszy synu¶ tez siê tym pasjonowa³ i sama te¿ mu pomaga³am. Super  :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: jarek w Czerwiec 28, 2012, 21:26:14
Podra¿ni³e¶ WERTY moje ego  :D .Sklejka,lite?Czym wycinasz i szlifujesz?
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: karioka w Czerwiec 28, 2012, 21:56:54
To s± drewniane puzzle sk³adane bez kleju. Czasami jak siê co¶ nie chce trzymaæ, to dobrze podkleiæ wikolem.
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: WERTY w Czerwiec 28, 2012, 22:02:45
Cytat: "jarek"
Podra¿ni³e¶ WERTY moje ego  :D .Sklejka,lite?Czym wycinasz i szlifujesz?


Zwyk³a sklejka z marketu. Zrobi³em sobie ma³e CNC i sobie wycinam a pó¼niej sk³adam. Papierem ¶ciernym czyszcze i sk³adam :P Szkoda ¿e czasu nie ma na to bo cieszy jak siê samemu od pocz±tku robi :P


Pozdrawiam
Piotrek
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Czerwiec 28, 2012, 22:27:18
WERTY fajne :D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: glodkowski w Czerwiec 29, 2012, 17:55:56
Super:D
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 08, 2012, 20:43:16
dziewczyny czy która¶ umie robiæ na drutach?  interesuje mnie ¶cieg angielski... najlepiej jakby kto¶ przes³a³ mi  filmik  :P bo z opisów nic dos³ownie nie kumam... kum kum.... przekrêcone oczka....
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Alicja w Listopad 09, 2012, 21:35:21
interesuje mnie ¶cieg angielski...

Hm na drutach robiê od chyba 12 roku ¿ycia ale zawsze mia³am problem z nazewnictwiem, dziêki Tobie wiem,¿ze ten który mi siê podoba (szczególnie do lu¼nych swetrów) nazywa siê angielski hihi przesy³am Ci linka, jak to sie robi:

http://mruczenie-kota.blogspot.com/2010/10/po-prostu-angielski.html
 - mo¿e siê przyda pozdrawiam

[ Dodano: Pi± Lis 09, 2012 9:38 pm ]
A je¿eli chodzi o oczka przekrêcane ...to s± tutaj

http://maranciaki.pl/oczka.htm

[ Dodano: Pi± Lis 09, 2012 9:40 pm ]
No i filmiki:
http://abc_robotek_na_drutach.republika.pl/str/odmiany_oczek.html
mi³ego ogl±dania  :)
Tytuł: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 09, 2012, 21:52:25
dziêki.... zaraz spr czy bêdê umia³a.... :P  :P  :P  :P
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: olo022 w Grudzień 09, 2015, 15:18:52
U mnie sporo tego, nie wiem od czego zacząć. Lubie kolarstwo szosowe, lubię grać na perkusji, grać w gdy od Blizzarda, zimą jeździć na snowboardzie, od roku interesuję się sztuką bonsai a ostatnio lubię pisać artykuły na wikipedię. :)
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: commos2 w Styczeń 27, 2016, 19:42:56
uwielbiam gotowanie i często jazda na rowerzep
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: gocha89 w Kwiecień 15, 2016, 09:46:43
Moja miłość to jedzenie :D Uwielbiam gotować, oglądać programy kulinarne, zbierać książki kucharskie i testować nowe przepisy dla siebie i dla znajomych. Niedawno zaczęłam również fotografować starym aparatem analogowym. Wychodzę z domu i idę przed siebie, a jak coś mi się spodoba to zatrzymuję się na dłuższą chwilę i pstrykam :)
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: olek01990 w Maj 19, 2016, 17:13:31
Każdą wolną chwilę poświęcam na różnego rodzaju sporty.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Hanka11 w Lipiec 17, 2016, 22:02:51
Ja ostatnio zaczełam intensywniej biegać. Bardzo mi się podobało. Ale z drugiej strony dobrze by było też trenowac inne sporty. Myślę intensywnie nad siatkówką :)
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: thardel w Październik 24, 2016, 08:29:07
U mnie też pojawiło się ostatnio więcej sportu. Głównie siłownia, a jak było cieplej to rower.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 26, 2016, 13:34:23
A jest ktoś,kto lubi sporty ekstremalne?
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: ula07 w Październik 27, 2016, 08:16:41
Teraz jeszcze na zimną jesień :'(i potem zimę to mam jedną pasję i hobby.Uwielbiam grać w męskie gierki na kompie. Znacie taką  boost cs?.Wciąga i to na maksa.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: lilka904 w Listopad 03, 2016, 09:48:33
Ja uwielbiam jazdę na nartach. Super zabawa a przy okazji same profity dla zdrowia. Jednak jak mnie rozłoży choroba to preferuje robienie czapek na szydełku. Polecam taką zabawę. zawsze super wygląda się w oryginalnej zrobionej przez siebie czapce :D
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: januszka210 w Listopad 12, 2016, 15:12:05
Moją pasją jest gotowanie i wędkowanie, niestety ostatnio czas ucieka mi przez palce i na wędkowanie mam coraz mniej czasu.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: irkleg w Luty 06, 2017, 14:47:24
Ja uwielbiam czytac książki
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: albert43 w Czerwiec 09, 2017, 02:57:48
Dla mnie najfajniejszym hobby aktualnie jest jazda na rowerze. Uwielbiam ruch i świeże powietrze


(http://www.ipon.pl/imgi/bezl.jpg)
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: Karol76 w Wrzesień 02, 2017, 00:09:40
Interesuje się sportem. To można powiedzieć taki ogólny punkt widzenia. Jeżeli chodzi o szczegóły to należy powiedzieć o piłce nożnej. Właściwie kocham futbol.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: albert43 w Październik 21, 2017, 14:54:26
bieganie :)
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: pollux w Listopad 07, 2017, 08:51:41
Dla mnie najfajniejszym hobby aktualnie jest jazda na rowerze. Uwielbiam ruch i świeże powietrze


(http://www.ipon.pl/imgi/bezl.jpg)
Rower przez cały rok.
Choć największym hobby jest majsterkowanie.👍
Od pomysłu do produktu.😁
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: leit54 w Styczeń 29, 2018, 21:34:51
Ja hobbistycznie w wolnym czasie uprawiam sport. Głownie jest to bieganie, natomiast często zdarza mi się zawitać na siłowni i basenie.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: kangurka w Styczeń 30, 2018, 17:25:05
Ja zajmuję się fotografią. Prawie zawsze mam przy sobie apart, żeby uchwycić najlepszy moment.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: sen-sej1 w Luty 21, 2018, 16:30:47
Moim hobby zdecydowanie jest muzyka. Kocham muzykę elektro i jako autor amator, tworzę własne kawałki.
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: tede79 w Luty 24, 2018, 11:10:24
Ja lubię oglądać mecze w TV :)
Tytuł: Odp: Nasze Hobby
Wiadomość wysłana przez: rafikt w Luty 25, 2018, 15:43:00
Ja hobbistycznie prowadzę bloga o tematyce sportowej. Uwielbiam spędzać czas aktywnie i przy okazji dzielić się z tym innymi.